II Forum Różnorodności – Sojusznicy i Lokalność

21 października 2016

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego i Fundacja Batorego zapraszają na II Forum Różnorodności, którego temat przewodni to: Sojusznicy i Lokalność.

Data spotkania to: 21- 22 listopada 2016 r.

Miejsce: Ludwików niedaleko Teresina (organizatorzy zapewniają transport).
Mapa dojazdu dostępna     TUTAJ

Organizacje i ich działania równościowe potrzebują sojuszników i sojuszniczek! Wiemy o tym wszyscy, ale czy w naszej codziennej pracy, w natłoku obowiązków i zobowiązań projektowych o tym pamiętamy? Proponujemy spotkanie podczas którego zastanowimy się wspólnie gdzie szukać wsparcia, nowych rozwiązań oraz jak wzmacniać i zasilać szeregi osób, dla których prawa człowieka i równe traktowanie są ważne.

W „II Forum Różnorodności – Sojusznicy i Lokalność”, mogą wziąć udział wszystkie osoby i organizacje, które zajmują się przeciwdziałaniem dyskryminacji i wykluczeniu. Spotkanie składać się będzie z kilku warsztatów prowadzonych metodami interaktywnymi. Będą też wydarzenia towarzyszące (wieczór kulinarnych niespodzianek z Kuchnią Konfliktu!).

#SOJUSZNICY – podczas pierwszego dnia Forum w trzech blokach tematycznych poruszone zostaną kwestie budowania strategii sojuszniczych w oparciu o doświadczenia osób, które w swoich organizacjach i działaniach proponują nieoczywiste praktyki współpracy i tworzenia aliansów.

  • Od sympatyków do sojuszników – prow. Katarzyna Batko-Tołuć / Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  • Samorząd i organizacje – wspólnie na rzecz integracji i przeciwdziałania dyskryminacji – prow. Marta Siciarek / Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
  • Tworzenie strategii pozyskiwania i utrzymywania sojuszników / prow. A. Chaber i Mirka Makuchowska / Kampania Przeciw Homofobii

#LOKALNOŚĆ – drugi dzień poświęcony będzie dylematom związanym ze współpracą na poziomie lokalnym. W trzech modułach omówimy tematy związane z wdrażaniem działań równościowych w najbliższym otoczeniu oraz możliwością wykorzystywania narzędzi do pracy ze społecznościami lokalnymi do przeciwdziałania dyskrymianacji.

  • Równość na poziomie lokalnym – prow. Katarzyna Czayka-Chełmińska / Fundacja Szkoła Liderów, Program Liderzy PAFW
  • Animacja społeczna – metoda pracy dla organizacji równościowych? – prow. Stanisława Retmaniak / Stowarzyszenie BORIS
  • Animacja kultury – od formy do treści, czyli wspinając się po piramidzie potrzeb – prow. David Sypniewski / Stowarzyszenie Praktyków Kultury

Swój udział można rejestrować poprzez stronę organizatorów      TUTAJ