Grupa Santander uruchamia programy stypendialne wspierające przedsiębiorczość kobiet

27 kwietnia 2021

Santander Universidades we współpracy z London School of Economics and Political Science uruchamia dwa programy stypendialne dla kobiet. Do 11. edycji Santander Scholarship Women | W50 Leadership –LSE można zgłaszać się do 10 maja, a nabór do programu Santander Scholarship Women | Emerging Leaders –LSE trwa do 16 czerwca 2021 r.

Grupa Santander od lat wspiera różnorodność w miejscach pracy i prowadzi programy, które mają wesprzeć przywództwo kobiet w organizacjach. Obecnie trwają nabory do dwóch programów stypendialnych, organizowanych przez Santander Universidades we współpracy z London School of Economics and Political Science. Projekty są częścią globalnej kampanii edukacyjnej Santander #LifelongLearning, w której Grupa promuje rozwój kompetencji zawodowych niezależnie od wieku.

Santander Scholarship Women | W50 Leadership –LSE

11. edycja projektu W50 skierowana jest do kobiet z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem menadżerskim, które aspirują do pełnienia wyższych funkcji kierowniczych i zarządczych w dowolnej branży. W trakcie programu 50 kobiet weźmie udział w profesjonalnym szkoleniu, które ma na celu rozwijanie osobistego stylu przywództwa za pomocą dynamicznego i opartego na doświadczeniu programie oraz indywidualnych sesji coachingowych. Wszystkie spotkania odbędą się w formie online i potrwają osiem tygodni. Oprócz zajmowania odpowiedniego stanowiska, kandydatki muszą również znać język angielski przynajmniej na poziomie C1 i być obywatelkami lub mieszkankami jednego z państw: Niemiec, Argentyny, Brazylii, Chile, Kolumbii, Hiszpanii, Meksyku, Portugalii, Polski, Urugwaju, Peru, Wielkiej Brytanii lub USA.

– Według najnowszych danych Eurostat, Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych. Zgodnie z tym raportem w trzecim kwartale 2020 r. kobiety w Polsce zajmowały 44 proc. takich stanowisk. To powód do dumy i motywacja, by dążyć do pozycji lidera w tym rankingu. W Santander Bank Polska mamy wiele inicjatyw wspierających rozwój kobiet, a takie programy jak Women Scholarship W50 czy Santander Emerging Leaders są tego doskonałym przykładem – mówi Dorota Strojkowska, Członkini Zarządu, kierująca Pionem Partnerstwa Biznesowego w Santander Bank Polska.

Uczestniczki przejdą szkolenie online w kluczowych dla przyszłych liderów obszarach, takich jak inteligencja organizacyjna, ład korporacyjny, strategia biznesowa i negocjacje. Wszystkie będą prowadzone przez London School of Economics, jedną z najbardziej prestiżowych międzynarodowych uczelni na świecie. Te stypendia to również wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń z 50 kobietami z różnych państw i środowisk zawodowych, zachęcania do nawiązywania kontaktów i tworzenia globalnej sieci przyszłych liderek w swoich sektorach.

Kandydatki mogą zapoznać się z wymaganiami i złożyć do 10 maja 2021 r. wniosek na stronie>>

Santander Scholarship Women | Emerging Leaders –LSE

Druga inicjatywa stypendialna skierowana jest do kobiet, które mają od pięciu do dwunastu lat doświadczenia zawodowego i aspirują do bycia liderkami, niezależnie od branży. Kandydatki muszą posługiwać się językiem angielskim przynajmniej na poziomie C1 (lub równoważnym) i pochodzić z jednego z państw objętych programem: Niemiec, Argentyny, Brazylii, Chile, Kolumbii, Hiszpanii, Meksyku, Portugalii, Polski, Urugwaju, Peru, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych lub w nich mieszkać. W programie może wziąć udział 125 stypendystek.

Siedmiotygodniowy program zostanie przeprowadzony przez London School of Economics and Political Science, jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów na świecie, powszechnie uznawany za innowacyjność i przywództwo. Uczestniczki przejdą szkolenie online w języku angielskim z podstawowych umiejętności przyszłych liderów, takich jak strategie negocjacyjne i trendy organizacyjne. Nauczą się analizować i skutecznie prowadzić negocjacje przy użyciu sprawdzonych technik, wykorzystywać strategie rozwiązywania konfliktów i doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne.

Kandydatki mogą zapoznać się z wymaganiami i złożyć do 16 czerwca 2021 r. wniosek na stronie>>

Inicjatywy są zgodne z nieustającym zaangażowaniem Grupy Santander w działania na rzecz równości płci we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność, promując i wzmacniając kobiece talenty. Jest to zobowiązanie, które stawia bank wśród dziesięciu najbardziej zaawansowanych firm na świecie w tej dziedzinie według indeksu Bloomberg Gender-Equality Index w 2021 roku.

W Santander, który jest sygnatariuszem Zasad Narodów Zjednoczonych na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet, w Radzie Dyrektorów zasiada 40% kobiet, co jest wynikiem znacznie wyższym niż średnia dla dużych spółek giełdowych w Hiszpanii i Europie.

źródło: mat. pras.