Fundacja Aktywizacja z raportem poświęconym aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

21 października 2023

Wskaźnik zatrudnienia w grupie osób z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej wynosi 19,1%. Fundacja Aktywizacja prowadzi liczne działania aktywizujące – m.in. doradztwo, warsztaty, szkolenia i staże. Od kilku lat realizuje też badanie losów klientek i klientów Fundacji.  Tym razem opracowała raport.

Publikacja „Co wpływa na gotowość do podjęcia zatrudnienia wśród niepracujących osób z niepełnosprawnościami?”  jest uzupełnieniem dotychczasowych badań poświęconych OzNI na rynku pracy. Raport ma na celu eksplorację działań podejmowanych przez osoby z niepełnosprawnościami podczas procesu aktywizacji zawodowej, skupia się również na ich motywacji do poszukiwania pracy. Kolejnym istotnym aspektem badania jest także identyfikacja barier i postaw, które utrudniają lub uniemożliwiają podjęcie zatrudnienia.

Badanie jest próbą uzyskania odpowiedzi na pytania:

  • Co wpływa na gotowość do podjęcia zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnościami uczestniczące w procesie aktywizacji zawodowej?
  • Jakie bariery i postawy utrudniają osobom z niepełnosprawnościami podjęcie zatrudnienia?

Badanie ma charakter partycypacyjny – tj. włączający osoby z niepełnosprawnościami w różne obszary funkcjonowania społeczeństwa. Kierując się
tymi wartościami, do realizacji i przygotowania badania zaangażowano osoby z niepełnosprawnościami. W przeprowadzonym badaniu zastosowano także „metodologię dostępności”, czyli realizację badania w sposób dostępny dla jego uczestniczek i uczestników.

Raport dostępny tutaj»