Dzień Różnorodności w Aasa Polska

3 sierpnia 2018

26 lipca Aasa Polska – sygnatariusz Karty Różnorodności i partner Forum Odpowiedzialnego Biznesu – zorganizowała pierwszy Dzień Różnorodności.  Na zaproszenie firmy, przedstawiciele FOB  zaprezentowali uczestnikom spotkania ideę i działania Karty, a następnie zaprosili do dyskusji na temat szeregu aspektów różnorodności i zarządzania nią w miejscu pracy.

https://www.facebook.com/ZarzadzanieRoznorodnoscia/posts/1782341025136424