Drugie spotkanie konsultacyjne Karty Różnorodności

16 stycznia 2012

Drugie spotkanie konsultacyjne Karty Różnorodności odbyło się 4 października 2011. Gościem spotkania była Pani Krystyna Mrugalska z PFON.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki następujących firm: Aviva, British American Tobacco, Kompania Piwowarska, L’Oreal. Orbis SA, Provident, PwC, Totalizator Sportowy oraz Telekomunikacja Polska, jak również przedstawicielka Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.

Podczas spotkania zostały poruszone kwestie osób niepełnosprawnych oraz osób 45+ w miejscu pracy.

Zostały zaprezentowane dane dotyczące liczy osób niepełnosprawnych oraz ich sytuacji na rynku pracy. Następnie o sprawach osób niepełnosprawnych mówiła p. Krystyna Mrugalska, członkini zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Przedstawiła ona problemy systemowe, które występują w kwestii osób niepełnosprawnych:

 1. Złe orzecznictwo w sprawie niepełnosprawności
  1. brak wystandaryzowanych kryteriów orzecznictwa,
  2. nowy paradygmat społeczno-obywatelski – niepełnosprawny – obywatel uczestniczący
 2. Brak pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych, wady w systemie edukacji, kształceniu etc.
 3. Niedostosowanie potrzeb rynku w szkoleniu zawodowym
  1. potrzeba dostosowania zapotrzebowania rynku pracy do umiejętności osób niepełnosprawnych
 4. Pułapka rentowa
 5. Brak wsparcia funkcjonalnego dla osób niepełnosprawnych – brak informacji
 6. Brak wsparcia dla pracodawców – konieczność podniesienia świadomości pracodawców, aby zwrócili uwagę, że osoby niepełnosprawne są: oddani, lojalni, dyspozycyjni, bardzo cenią sobie prestiż płynący z pracy a także bycie pracownikiem a więc członkiem społeczności
 7. Bezradność osób niepełnosprawnych wobec środowiska pracy, pracodawcy, często naruszanie praw pracowników.

Kolejnym aspektem omawianym na spotkaniu była kwestia osób 45+ w miejscu pracy. Zostały przedstawione dane dotyczące galopującego starzenia się polskiego społeczeństwa i prognozy jak będzie wyglądała struktura wieku i płci w perspektywie 50 lat. Podkreślono niskie wskaźniki zatrudnienia osób starszych oraz przyczyny takiego zjawiska. Wśród problemów dotyczących dyskryminacji grupy 45+ wymieniono: 4 letni okres ochronny przed osiągnięciem wieku emerytalnego, ogłoszenia skierowane do „młodych osób”, różnice w kwalifikacjach osób młodszych i starszych. Natomiast wśród aspektów dyskryminacji w miejscu pracy wymieniono: pomijanie osób starszych w szkoleniach i awansach zawodowych, brak udogodnień, usprawnień biurowych dla osób starszych, niedostatek rozwiązań elastycznego czasu pracy, brak ścieżek kariery oraz nieelastyczny system wynagrodzeń.