Dojrzały rynek pracy

11 kwietnia 2012

Aktywność zawodowa i zatrudnienie osób po pięćdziesiątym roku życia staje się jednym z największych wyzwań Polski na najbliższe lata. Nie tylko dlatego, że rok 2012 jest Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej a nawet nie dlatego, że rząd zamierza wydłużyć i zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn (opcjonalne w zależności od rozwoju sytuacji: rząd wydłużył i zrównał wiek emerytalny kobiet i mężczyzn). Oba te zdarzenia są konsekwencją prawdziwego powodu troski Polaków, ale także innych europejskich nacji czyli starzenia się współczesnych społeczeństw. Proces ten już kilkanaście lat temu zaczął się w niektórych krajach „starej” Unii Europejskiej, od dwóch, trzech lat widać go już także w Polsce.

Starzenie się oznacza, że w społeczeństwie zwiększa się udział osób starszych, co jest spowodowane przede wszystkim wydłużaniem się ludzkiego życia oraz niskim przyrostem naturalnym. W przypadku Polski dochodzi jeszcze jeden powód starzenia się. To ujemny bilans migracji zagranicznych, które zgodnie z prognozami Głównego Urzędu Statystycznego będą skutkować tym, że w najbliższych latach co roku będzie ubywało około 15 tysięcy mieszkańców Polski. Zmniejszanie się liczby obywateli wraz z wydłużaniem się ludzkiego życia będzie przyspieszać proces starzenia się naszego społeczeństwa, na tyle, że według demografów w ciągu dwudziestu lat zrównamy się pod tym względem z krajami Europy Zachodniej. GUS prognozuje również, że w roku 2035 w porównaniu do roku 2010 liczba osób powyżej 45 roku życia zwiększy się o prawie 4 miliony, podczas gdy ogólna liczba Polaków zmniejszy się o 2 miliony osób. Obecnie co trzeci Polak ma 50 lat i więcej, za 25 lat będzie to już co drugi mieszkaniec naszego kraju. Według prognoz GUS w 2035 r. liczba osób w wieku poprodukcyjnym osiągnie w Polsce prawie 9,6 miliona, podczas gdy w 2008 r. wynosiła 6,2 miliona. Pracodawcy będą mieli do czynienia z coraz starszymi pracownikami, bo starzeje się nie tylko całe społeczeństwo, ale także osoby w wieku produkcyjnym.

Autor: Tomasz Schimanek, Ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

Cały artykuł dostępny jest na portalu: www.odpowiedzialnybiznes.pl