Dobiegają końca unijne negocjacje ws. kart mobilności dla osób z niepełnosprawnościami

19 lutego 2024

Parlament Europejski i państwa członkowskie UE osiągnęły porozumienie w sprawie dyrektywy wprowadzającej ujednoliconą wersję europejskiej karty osoby z niepełnosprawnościami i udoskonaloną odsłonę europejskiej karty parkingowej dla osób z niepełnosprawościami.

Zmiany w zakresie wskazanych dokumentów doprowadzą do sprawniejszego przyznawania statusu osoby z niepełnosprawnościami oraz zapewnią równy dostęp do udogodnień na terenie UE.

Dyrektywa wprowadza:

  • honorowanie europejskiej karty osoby z niepełnosprawnościami w całej UE,
  • takie same prawa do parkowania na terenie całej UE dla posiadaczy karty,
  • obowiązek bezpłatnego wydawania i przedłużania ważności ww. dokumentów przez państwa członkowskie,
  • obowiązek informowania o warunkach i procedurach przyznawania kart przez wszystkie państwa członkowskie.

Po formalnym porozumieniu PE i Rady, dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Państwa członkowskie będą mieć 30 miesięcy na implementację aktu do prawa krajowego

Źródło: ec.europa.eu