#DiversityTalks 14 – Monika Truszkowska-Bednarek

4 listopada 2022

W 14. odcinku Diversity Talks rozmawialiśmy o wyzwaniach osób z niepełnosprawnościami na drodze do samorealizacji zawodowej i o włączaniu takich osób na rynek pracy. Gościnią odcinka była Monika Truszkowska-Bednarek, prezeską Fundacji Integralia – fundacji Grupy ERGO Hestia, która jest partnerem obchodów 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu · Diversity Talks: Monika Truszkowska-Bednarek