Diversity IN Check: dobre praktyki respondentów badania

13 października 2022

Szczegółowy raport z 2. edycji badania Diversity IN Check pokazał, jak polskie firmy i organizacje radzą sobie z zarządzaniem różnorodnością w miejscu pracy. Prezentujemy wybrane praktyki tegorocznych respondentów, którzy znaleźli się na Liście pracodawców zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce.

Więcej o 2. edycji badania Diversity IN Check »

Zgłoś chęć wzięcia udziału w 3. edycji badania »

Niepełnosprawność

Castorama

W sklepach Castorama, pracownicy mogą skontaktować klientów z niepełnosprawnością słuchową z tłumaczem polskiego oraz międzynarodowego języka migowego za pośrednictwem połączenia wideo on-line przez telefon. Dzięki temu przełamywana zostaje bariera komunikacyjna, a klient jest w stanie precyzyjnie określić swoje oczekiwania. Każdy sklep wyposażony jest w toalety dla osób z niepełnosprawnościami oraz dedykowane miejsca parkingowe. W większości sklepów do dyspozycji klientów z niepełnosprawnościami są specjalne wózki zakupowe oraz wózki ułatwiające poruszanie się po sklepie.

Santander Bank Polska S.A.

Jednym z celów projektu Różnosprawni jest przygotowywanie organizacji do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością poprzez zwiększanie świadomości na temat praw i potrzeb tej grupy pracowników. Od początku projektu w banku realizowane są kampanie edukacyjne skierowane do pracowników i menedżerów. Przykładem są spotkania z ekspertami zewnętrznymi czy filmy świadomościowe z okazji dni osób z niepełnosprawnościami, a także warsztaty, artykuły czy poradniki na temat niepełnosprawności. Pracownicy mogą również korzystać z dodatku finansowego na cele zdrowotne.

Shell

Shell jako pracodawca stosuje politykę równych szans i traktowania zarówno w momencie ubiegania się o pracę, jak i w jej trakcie. Już na etapie ogłoszenia o pracę kandydaci otrzymują jasny sygnał, że organizacja wspiera różnorodność, dba o każdego pracownika i jest otwarta na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością. W 2022 r. liczba pracowników z niepełnosprawnościami w Shell zwiększyła się do 49 osób. Organizacja aktywnie współpracuje z akademickimi centrami dla osób z niepełnosprawnością, uniwersytetami, biurami karier krakowskich uczelni, a także międzyfirmowymi networkami, których celem jest także wypracowanie rozwiązań mających na celu wsparcie osób z niepełnsprawnością. W firmie m.in. istnieje możliwość elastycznych godziny rozpoczynania pracy, możliwość skrócenia czasu spędzanego w pracy, możliwość opuszczenia miejsca pracy na zajęcia rehabilitacyjne, wizyty u lekarza czy też leczenie, pakiet medyczny VIP dla osób z niepełnosprawnością, dostosowanie przestrzeni biurowej i sanitarnej do potrzeb osób z niepełnosprawnością, dedykowane dla osób z niepełnosprawnością miejsca parkingowe itd.

Równość pracowników i pracownic pozostających w związkach formalnych i nieformalnych bez względu na płeć partnera / partnerki

mBank

W ramach naszej oferty opieki medycznej, w pakiecie partnerskim lub rodzinnym możliwe jest dopisanie małżonka i dzieci, ale także partnera. Pracownicy będący w związkach jednopłciowych mogą swobodnie korzystać z tej opcji. Podobnie jest z ubezpieczeniem „NNW dla Ciebie i Partnera”. Również w ramach Karty Multisport każda osoba może zgłosić osobę towarzyszącą. Podczas tworzenia oferty benefitów, celowo wybrana została opcja, która pozwala na włączenie w pakiety osób w nieformalnych związkach, w tym jednopłciowych.

Dobrostan i bezpieczeństwo pracowników i pracownic

CD Projekt

Minding your mind to cykl webinarów prowadzony przez osoby eksperckie z SWPS. Podczas spotkań prowadzone są rozmowy o tym, jak dbać o zdrowie psychiczne i rozwijać się w życiu prywatnym i zawodowym. Wykłady online odbywają się raz w miesiącu po polsku i angielsku, a w późniejszym terminie dostępne są nagrania. O tym, jaki temat zostanie zrealizowany, decydują osoby pracownicze poprzez głosowanie. Webinary są bardzo popularne i średnio odbiorcami jednego tematu jest ok 20-30% wszystkich zatrudnionych, a ich średnia ocena w ankietach feedbackowych to 8.8 na 10.

NatWest Polska

LGBT+ Diamonds Awards to zainicjowane przez NatWest w 2018 roku nagrody, których celem jest docenienie osób, firm i organizacji wyróżniających się swoimi działaniami na rzecz osób LGBT+. Przez lata wydarzenie przyciąga uwagę coraz większej liczby firm, pracodawców i pracodawczyń, które rozumieją, że zapewnienie osobom LGBT+ przyjaznego i bezpiecznego środowiska jest podstawą tworzenia inkluzywnych miejsc pracy. Zwycięzcami nagród są m.in. Citi, Credit Suisse, GSK Poland, JLL i inni.

Provident

Wyrazem troski o dobrostan zespołu jest m.in. pięć dodatkowych płatnych dni wolnych. Projekt ma na celu zachętę do regularnego wypoczynku, jak i wykorzystywania całego przysługującego pracownikowi urlopu w danym
roku kalendarzowym. Jest to inicjatywa zarządu firmy. Dodatkowe dni wolne przysługują wszystkim pracownikom, którzy w poprzednim roku kalendarzowym wykorzystali cały przysługujący im urlop wypoczynkowy.

Wsparcie kobiet na rynku pracy

Orange

Liderki Razem to kompleksowy program rozwojowy dla kobiet w Orange Polska. Jego celem jest stworzenie społeczności kobiet liderek oraz kobiet z potencjałem, networking oraz inspirowanie tworzenia autorskich projektów biznesowych i społecznych. Program kierowany jest do kobiet z doświadczeniem w zarządzaniu zespołem lub zarządzaniu projektami, ale też osób, które mają aspiracje do pełnienia nowych ról, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi. W trakcie 11-miesięcznego programu uczestniczki biorą udział w spotkaniach z ekspertami na temat trendów i najlepszych praktyk zarządzania firmą, myślenia strategicznego oraz rozwijania umiejętności zarządczych. Program przypomina studia podyplomowe, uzupełniony jest coachingiem i mentoringiem grupowym. Podczas całego projektu uczestniczki otrzymują zadania obowiązkowe i fakultatywne, indywidualne i zespołowe. Zadania są punktowane, a liczba zdobytych punktów decyduje o otrzymaniu certyfikatu.

Wsparcie pracowników i pracownic pełniących role opiekuńcze i przyszłych rodziców

Intel

W organizacji przeprowadzany jest coroczny globalny audyt równości płac i wprowadzane są odpowiednie wyrównania, jeśli zidentyfikowane zostaną nieuzasadnione różnice w wysokości wynagrodzeń. Pracownice i pracownicy na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich zachowują prawo do podwyżek, premii i wszystkich benefitów pozapłacowych: karty lunchowej, ubezpieczenia na życie, prywatnego ubezpieczenia medycznego, karty Holiday i Multisport. Ojcowie są uprawnieni do dodatkowych 5 dni urlopu ojcowskiego.

NatWest Polska

Od kwietnia 2021 roku NatWest w Polsce do koszyka benefitów oferowanych swoim pracownikom i pracownicom dodał bezzwrotne wsparcie finansowe procedury in vitro. W ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych osoby mogą liczyć na dofinansowanie leczenia niepłodności w kwocie do 6000 złotych. Celem takiego działania NatWest jest wyrównanie dostępu do specjalistycznych usług medycznych oraz promowanie rodzicielstwa. Z programu skorzystało dotychczas 9 par.

Philip Morris

Z myślą o pracujących rodzicach w 2019 roku stworzono program „Szczęśliwi Rodzice” – Happy Parents. Oprócz elementu edukacyjnego i licznych webinarów z ekspertami, w pierwszy miesiącu po powrocie z urlopu
rodzicielskiego rodzice mogą pracować na pół etatu, zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia. Firma oferuje również świeżo upieczonym ojcom, którzy zdecydują się skorzystać z urlopu rodzicielskiego, możliwość uzyskania dopłaty do 100 proc. wynagrodzenia przez pełnych osiem tygodni.

Praca w zespołach międzygeneracyjnych

BNP Paribas

„Wiek Agawy” to projekt realizowany w ramach pierwszej edycji programu Women UP sieci pracowniczej Kobiety zmieniające BNP Paribas, dedykowany osobom 50+. Celem projektu jest wspieranie dialogu międzypokoleniowego,
budowanie współpracy, zwalczanie stereotypów dotyczących wieku, a także przeciwdziałanie zjawisku tzw. ageizmu. Dzięki elementom diagnostyczno-rozwojowym, takim jak program „I can do IT”, pracownicy 50+ mają możliwość przebranżowienia się na testera IT, a poprzez analizę Extended Disc – mogą odkryć i nabyć kompetencje przyszłości.

Faurecia

4 Pokolenia to szkolenie stworzone w odpowiedzi na potrzeby płynące od managerów fabryk, którzy zaczęli dostrzegać, że dotychczasowe metody zarządzania nie są efektywne w przypadku młodych pokoleń wchodzących na rynek pracy. Uczestnicy szkolenia zdobywają umiejętność dopasowania stylu komunikacji oraz narzędzi motywujących w zależności od pokolenia, oraz uczą się jak dostrzec i wydobyć mocne i słabe strony osób w każdym wieku.

Philip Morris

Organizacja jest partnerem merytorycznym programu „Dialog pokoleń” zainicjowanego przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej wraz ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Program jest platformą do działań międzypokoleniowych w zakładach pracy i stanowi zbiór narzędzi i standardów mających na celu dostosowanie organizacji do potrzeb zróżnicowanych wiekowo zespołów.

POBIERZ RAPORT Z 2. EDYCJI BADANIA DIVERSITY IN CHECK »