Diversity Day we Wrocławiu

22 października 2013

Diversity Day to pierwsze tego typu wydarzenie na Dolnym Śląsku: połączenie prelekcji ekspertów Zarządzania Różnorodnością z targami wystawców. Firmy wdrażające ideę ZR, dzielić się tu będą ze wszystkimi swoim doświadczeniem. Inicjatorem i organizatorem spotkania jest Społeczność Diversity – projekt realizowany ze środków UE.

Podczas spotkania zostanie także zaprezentowane narzędzie Diversity Icebreaker®, używane do pracy w różnorodnych zespołach przez firmy i organizacje. Narzędzie to pomaga m.in. w usprawnianiu komunikacji, rozwijaniu zespołu, poprawie jakości interakcji, nawiązywaniu dialogu w grupie, rozwiązywaniu konfliktów oraz wprowadzaniu kultury różnorodności.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną także wypracowane w trakcie trwania projektu rekomendacje na temat wdrażania Zarządzania Różnorodnością oraz rekomendacje dotyczące współpracy międzysektorowej w zakresie ZR.

Harmonogram wydarzenia:

25.10.2013r. Wrocław, Hotel Mercure (pl. Dominikański 1)

 • 09.30 – 10.00 – Rejestracja gości
 • 10.00 – 16.00 – Stoiska targowe (równocześnie z Konferencją)
 • 10.00 – 10.10 – Powitanie  (Szymon Gawryszczak- Agencja Rozwoju Innowacji S.A.)

10.10-11.40 – (Blok I) Czemu pięknie nie umiemy różnić się… jak to zmienić? Wprowadzenie do zagadnienia.

 • 10.10 – 10.40 – Co to jest różnorodność? Jarosław Rubin
 • 10.40 – 11.10 – Korzyści i potencjał różnorodności – Joanna Nec-Bagińska
 • 11.10 – 11.40 – Karta Różnorodności (jako narzędzie wdrażania polityki różnorodności w organizacji) – Ewa Wojsławowicz FOB
 • 11.40 – 12.10 – Przerwa, networking, targi

12.10-13.40 (Blok II) Rozmaite aspekty zarządzanie różnorodnością

 • 12.10 – 12.40 – Zarządzanie różnorodnością a sukces przedsiębiorstw– wyniki badań- Teresa Kupczyk
 • 12.40 – 13.10- ZR a wielokulturowość organizacyjna– dr Barbara Bartczak
 • 13.10 – 13.40- Zarządzanie międzypokoleniowe wyzwaniem Diversity Management- Honorata Dudek Frysiak
 • 13.40 – 14.10- Przerwa, networking, targi

14.10-15.30 (Blok III) Diversity Management „na warsztacie”

 • 14.10 – 14.40 – Wprowadzenie do zarządzania różnorodnością – Agata Chutnik
 • 14.40 – 15.10 – Diversity Icebreaker® w praktyce – Piotr Pluta
 • 15.10 – 15.40 – Sesja Q&A: zastosowanie narzędzi ZR na przykładzie DI – Radosław Walentynowicz

15.40- 16.00 – Społeczność Rekomenduje

 • Prezentacja rekomendacji wypracowanych w projekcie Społeczność Diversity
 • Uroczyste zakończenie

źródło – http://www.spolecznoscdiversity.pl/aktualnosci.php/456_przyjdz_na_diversity_day.html