Business innovation and creation through Diversity – relacja z konferencji

16 stycznia 2012

Konferencja „Business innovation and creation through Diversity” odbyła się 30 listopada 2011 w Brukseli.

Mierzenie korzyści z zarządzania różnorodnością, różnorodność a sektor MŚP, a także partnerstwo publiczno-prywatne jako współpraca ponadsektorowa w rozwoju polityki równości to główne tematy poruszone podczas konferencji „Business innovation and creation through Diversity”, która odbyła się 30 listopada 2011 w Brukseli.

Konferencja została zorganizowana przez Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej jako platforma wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami promującymi i implementującymi narodowe Karty Różnorodności. Projekt ten w Polsce koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które reprezentowała Magdalena Andrejczuk.

Spotkanie otworzyła Lina Papamichalopoulou z Komisji Europejskiej, która zwróciła uwagę na ważność kwestii polityki równych szans we wszystkich politykach unijnych. Kolejnym punktem programu był warsztat, podczas którego uczestnicy i uczestniczki konferencji dzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą na różne kwestie związane z wdrażaniem Karty Różnorodności. Podczas sesji poruszone zostały tematy: uruchomienie i rozwój Karty Różnorodności, utrzymania tempa i zwiększenia wyników związanych z zarządzaniem różnorodnością, mierzenie – wskazanie biznesowych case’ów, narzędzia oceny i klasyfikacji, wartość z podpisania Karty Różnorodności dla sektora MŚP. Podsumowaniem sesji był wniosek m.in. o szerokiej współpracy między organizacjami z różnych krajów, a także firmami przy tworzeniu Karty Różnorodności, włączaniu różnych partnerów społecznych oraz firm reprezentujących różne sektory, zarówno korporacje międzynarodowe, jak  również małe i średnie przedsiębiorstwa oraz wypracowaniu metodologii pozwalającej na badanie efektów zarządzania różnorodnością.

W poszczególnych sesjach przedstawiono aspekty polityki równości poprzez perspektywę firm, organizacji pozarządowych i administracji publicznej. Swoimi doświadczeniami dzielili się przedstawiciele i przedstawicielki takich państwa, jak m.in.: Szwecja, Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania i Belgia. Zwrócono uwagę na kwestię zamówień publicznych, w których istotne jest włączenie elementu zarządzania różnorodnością oraz konieczności wsparcia polityków zarówno na szczeblu krajowym, jak również europejskim tych praktyk. Aurel Ciobanu-Dordea, dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej wskazywał wiele przykładów działań Komisji sprzyjających rozwojowi polityki różnorodności, mówił o potrzebie dialogu oraz wspólnego stanowiska w tej kwestii. Podczas konferencji zastanawiano się również jak kryzys wpłynie na realizowanie polityki różnorodności w firmach, czy konieczność cięcia kosztów nie zmniejszy skali działania w tym temacie. Jak zauważono, nie jest to działanie ad hoc, a długofalowe narzędzia i rozwiązania wpisane w działalność firmy.

Spisała: Magdalena Andrejczuk, Forum Odpowiedzialnego Biznesu