OECD zbada różnorodność w miejscu pracy

12 lutego 2018

OECD, Uniwersytet Dauphine i Europejska Platforma Kart Różnorodności zapraszają do udziału w badaniu „Diversity in the Workforce” i wypełnienie krótkiej ankiety, na podstawie wyników której powstanie raport dotyczący wpływu różnorodności w miejscu pracy na codzienne doświadczenia pracowników. 

„Różnorodność” stała się jednym z modnych słów, opisujących zmiany w środowisku pracy, które zaszły w ciągu ostatnich dziesięcioleci.  Wskaźniki zatrudnienia kobiet wzrastają, w wielu krajach zwiększył się udział migrantów, widać stopniowo coraz większą otwartość na odmienne poglądy, orientację seksualną czy wyznanie.

Wciąż jednak niewiele wiadomo, w jaki sposób bardziej zróżnicowane społeczeństwo i większa różnorodność w środowisku pracy wpływają na codzienne doświadczenia pracowników, menedżerów i specjalistów HR. Chcąc wypełnić tę lukę wiedzową , Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), wspólnie z Paris Dauphine University i przy wsparciu platformy Kart Różnorodności prowadzi internetową ankietę na temat różnorodności w miejscu pracy.

Zachęcamy do zaangażowania się w uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania, poprzez wzięcie udziału w ankiecie, której wypełnienie zajmuje około 10 minut. Udzielone odpowiedzi pozostaną anonimowe i będą wykorzystywane wyłącznie w kontekście Projektu Różnorodności OECD oraz w pracach nad opracowaniem unijnej platformy różnorodności.

Poglądy i doświadczenia specjalistów HR są kluczowe dla lepszego informowania o polityce i pracy oraz zapewnienia otwartości na różnorodność w miejscu pracy wszystkim zainteresowanym.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ >>