Wyszukiwarka
dobrych praktyk

4386
przykładów
dobrych praktyk
w Polsce
622
zaangażowane
w CSR firmy
27
branż
Przeszukaj naszą bazę

Publikacje

Forum Odpowiedzialnego Biznesu oferuje bezpłatny dostęp do szerokiej bazy publikacji, artykułów i raportów dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Publikujemy również liczne recenzje najlepszych książek dotyczących miedzy innymi odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska. W ten sposób przyczyniamy się do poszerzania wiedzy na temat CSR w Polsce.

Publikacje FOB

Responsible business in Poland 2018. English Summary

Responsible business in Poland 2018. English Summary

„Responsible business in Poland 2018. English Summary” to skrót polskiej wersji raportu, który ukazał się w marcu br. Publikacja zawiera tłumaczenie wszystkich artykułów eksperckich oraz wstępów do siedmiu obszarów, ukazujących trendy w CSR. Raport po raz 17. wydało Forum Odpowiedzialnego Biznesu. POBIERZ English Summary >> „Responsible business in Poland 2018. English Summary” zawiera 16 artykułów eksperckich:
 • „#CSRinPL2018” - Marzena Strzelczak, Marta Borowska
 • „What is the role of contemporary business leaders?” - Dominika Bettman
 • „Gender equality and labour market” - Marzena Strzelczak
 • „Women in the labour market: A hundred years after winning the right to vote” - Sylwia Spurek, PhD
 • „Responsible Business in interwar Warsaw” - Piotr Wierzbicki
 • „Effects of Global Warming of 1,5°C” - Jonathan Lynn
 • „Employment of foreigners – from HR activities to CSR tasks” - Janina Owczarek
 • „Can corporate social responsibility be profi table?” - Piotr Ratajczak, PhD
 • „Transitioning from G4 Guidelines to GRI Standards: Improving and Easing the Reporting Process ” - Kristin Dypdahl
 • „Get your non-fi nancial data ready!” - Tadeusz Joniewicz
 • „Non-financial reporting and millennials’ views” - Maria Dolińska
 • „Whistle-blowers or how to do away with misconduct in companies” - Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec
 • „Responsible business is committed to responsible advertising” - Zbigniew Gajewski
 • „#SustainHack – hacking for SDGs” - Marta Górska
 • „Programmed for Sustainable Development kodujSDG. stat.gov.pl” - Karolina Dawidziuk
 • „CSR research in 2018” - Agata Gruszecka-Tieśluk, PhD
Każdy obszar normy ISO 26000 poprzedza wstęp analizujący zmiany w obszarach CSR, będące odzwierciedleniem zgłaszanych do raportu praktyk. Indeks firm, zamieszczony na stronach 40-46, ukazuje z kolei listę podmiotów, których inicjatywy zostały zakwalifikowane do 17. edycji publikacji. Wersja polska >> https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2018/ 1549 to łączna liczba praktyk przyjętych 17. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” (zgłoszonych przez 229 firm). Na sumę działań firm składają się praktyki nowe – zgłoszone do raportu po raz pierwszy, w tym roku 826 (poprzednia edycja: 639) oraz praktyki długoletnie, czyli te, które były zgłoszone do poprzednich edycji raportu, ale były realizowane również w 2018 roku; w tym roku praktyk długoletnich jest 723 (poprzednia edycja: 551). Autorzy raportu odnotowują również wzrost w liczbie firm z sektora małych i średnich, która zwiększyła się o 10 - do poziomu 60 organizacji.
- Obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu. Powyższy trend bardzo nas cieszy. Rezultat ten to składowa wielu czynników. Pojawiają się inicjatywy i regulacje prawne na poziomie międzynarodowym i krajowym skłaniające firmy do większej aktywności na polu CSR. Jedną z nich są Cele Zrównoważonego Biznesu - włączanie się biznesu będzie przyspieszać proces ich osiągnięcia. CSR zawdzięcza rozwój także stawianym przez partnerów biznesowych wymogom dostarczania informacji również z działalności niefinansowej spółki, potwierdzających mniejsze ryzyko reputacyjne i finansowe związane z danym podmiotem. CSR staje się niezastąpionym narzędziem w coraz silniejszej rywalizacji o przyciągnięcie i utrzymanie pracowników – co pokazuje wzrost liczby praktyk w obszarze dotyczącym miejsca pracy o ponad 30%. To główne czynniki, ale z pewnością niejedyne, bo warto pamiętać o zwiększającej się świadomości konsumentów, kluczowych inicjatywach jak np. COP24 czy aktywności ogólnopolskiej i regionalnej organizacji pozarządowych na tym polu – podsumowuje tegoroczny wynik Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Najliczniej reprezentowane w Raporcie branże to: finanse (32 firmy), usługi (31 firm), handel (22 firmy), FMCG (21 firm).

Ogłoszenie Raportu

Premiera publikacji miała miejsce 28 marca br. w przestrzeni „Marzycieli i Rzemieślników” mieszczącej się Domu Towarowym Braci Jabłkowskich w Warszawie. W ramach wydarzenia odbyła się prelekcja prof. Davida Graysona, współautora publikacji „All In: The Future of Business Leadership”. W tym roku wprowadzenie do tematu dobrych praktyk odbyło się w formule speed debating, pozwalającej na zaangażowanie w dyskusję zgromadzoną publiczność. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość poznać wyniki 9. edycji konkursu dla dziennikarzy i ekspertów CSR – Pióro odpowiedzialności. Nagrodzone i wyróżnione zostały osoby publikujące na łamach następujących tytułów: Coaching, Dziennik Gazeta Prawna, Harvard Business Review Polska, Nienieodpowiedzialni, Media i Marketing, My Company Polska, Personel Plus, Polityka. W tym dniu do grona firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu dołączyły: Chiesi PolandGrupa RabenFiat Chrysler Automobiles i Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Statuetki za długoletnią współpracę otrzymały: Bank BGŻ BNP ParibasBank Gospodarstwa KrajowegoGrupa LotosJeronimo Martins PolskaNestlé PolandPGNiG SA i Totalizator Sportowy. W dniu ogłoszenia Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosiło termin 8. Targów CSR, które odbędą się 16 kwietnia 2020 roku w EXPO XXI w Warszawie. Będzie to jednocześnie data publikacji 18. edycji Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Czytaj więcej o 8. Targach CSR >> Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.  

Zobacz wszystkie publikacje FOB

Artykuły eksperckie

Jaka jest rola współczesnych liderów i liderek biznesu?

Jaka jest rola współczesnych liderów i liderek biznesu?

Równość płci a rynek pracy

Rola partnerstwa i współpracy na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności uczelni – jak inicjować współpracę?

"Polak na zakupach coraz bardziej ekologiczny"

#SustainHack – hakowanie dla SDGs

Zatrudnianie cudzoziemców – od działań HR do zadań CSR

Jaka jest rola współczesnych liderów biznesu?

Odpowiedzialny biznes w międzywojennej Warszawie

Konsumenci przyszłości

Zobacz wszystkie

Publikacje i badania CSR

A quantum leap for gender equality. For a better future of work for all

A quantum leap for gender equality. For a better future of work for all

Raport "A quantum leap for gender equality: For a better future of work for all" stanowi podsumowanie inicjatyw Międzynarodowej Organizacji Pracy w ramach programu "Women at Work Centenary Initiative". W publikacji wskazano na problem nierównego traktowania kobiet na rynku pracy oraz zaproponowano sposoby na poprawienie obecnej sytuacji.

Raport „Ziemianie atakują”

Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change

Zobacz wszystkie

Recenzje książek

Urobieni. Reportaże o pracy

Zobacz wszystkie

Multimedia

Konferencja

Konferencja "100 lat praw wyborczych kobiet. Praca, rodzina, rozwój - perspektywa równych szans"

Zobacz wszystkie