Wyszukiwarka
dobrych praktyk

3559
przykładów
dobrych praktyk
w Polsce
588
zaangażowanych
w CSR firm
27
branż
Przeszukaj naszą bazę

Publikacje

Forum Odpowiedzialnego Biznesu oferuje bezpłatny dostęp do szerokiej bazy publikacji, artykułów i raportów dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Publikujemy również liczne recenzje najlepszych książek dotyczących miedzy innymi odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska. W ten sposób przyczyniamy się do poszerzania wiedzy na temat CSR w Polsce.

Publikacje FOB

Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 1918-1939. Dobre praktyki”

Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 1918-1939. Dobre praktyki”

Oddajemy w Państwa ręce wydanie specjalne Raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 1918-1939. Dobre praktyki”. To wyjątkowa pozycja wśród publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu – nie dotyczy bowiem teraźniejszości czy przyszłości, lecz w całości poświęcona jest historii. Pokazanie dwudziestolecia międzywojennego przez pryzmat aktywności przedsiębiorstw na rzecz otoczenia to nasza mała cegiełka dołożona do obchodów jubileuszu – stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwsze lata istnienia odrodzonej Polski to czas trudny, ale i fascynujący; czas formowania się zarówno nowej państwowości, jak i nowoczesnej polskiej gospodarki na trzech terenach pozaborowych, jakże zróżnicowanych legislacyjnie, kulturowo i rozwojowo. Procesowi temu towarzyszyły ogromne wahania koniunktury gospodarczej, a jednak na terenie całego kraju rozwijały się przedsiębiorstwa, pojawiały nowe gałęzie przemysłu, powstawały fabryki, w których zatrudniano również kobiety. Kluczowym zadaniem ówczesnych przedsiębiorców było odbudowanie polskiej gospodarki. Jednakże, jak pokazuje historia, niektórzy z nich z różnych pobudek szli o krok dalej. Podejmowali działania na rzecz ochrony i wsparcia swoich pracowników czy też realizowali zobowiązania wobec społeczności lokalnej. Polegały one głównie na finansowaniu przedsięwzięć charytatywnych, kulturalnych, sportowych czy zbrojeniowych (w duchu patriotyzmu). Działania te, choć zupełnie inaczej wówczas nazywane, można uznać za korzenie społecznej odpowiedzialności biznesu. I właśnie przykłady takich praktyk znajdą Państwo w niniejszym Raporcie. Publikacja ta w swojej formie nawiązuje oczywiście do wydawanego od wielu lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu zestawienia dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców w Polsce, ma jednak nieco inny, bardziej naukowy charakter. Autorkom książki zależało na ukazaniu szerszego kontekstu funkcjonowania przedsiębiorczości w okresie międzywojennym – na tym tle zaś przedstawiły, opierając się na dostępnych materiałach źródłowych, obszerny katalog różnorodnych praktyk prospołecznych stosowanych przez właścicieli fabryk z tamtego okresu. I choć współcześnie niektóre z tych działań mogą wydawać się oczywiste (np. kwestie ubezpieczeń pracowników czy bezpieczeństwa w miejscu pracy), jednak wówczas były znakiem innowacji i niesztampowego myślenia przedsiębiorców. Autorki publikacji: dr Małgorzata Łapa, dr Agata Gruszecka-Tieśluk. Wydawca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu Partnerzy: PKN ORLEN, PGNIG Patron: Muzeum Niepodległości Partner medialny: Rzeczpospolita

Pobierz Raport (pdf) 

Zobacz wszystkie publikacje FOB

Artykuły eksperckie

Polsce brakuje mądrego gospodarowania wodą

Polsce brakuje mądrego gospodarowania wodą

Edukacja podstawą dla dobrego funkcjonowania zrównoważonego rolnictwa

Ujawnianie danych o różnorodności a zmiany na stanowiskach kierowniczych

Polskie wyzwania: ubóstwo energetyczne i odnawialne źródła energii

Z zasobów mórz i oceanów musimy korzystać w sposób zrównoważony

Rynek pracy powinien być lepszy dla wszystkich

Personalizm i społeczna odpowiedzialność biznesu. Inspiracja i współpraca

Problem otyłości w Polsce narasta i dotyka zarówno dorosłych, jak i dzieci

Konferencje o wolontariacie z roku 2018, do których warto wrócić

Zobacz wszystkie

Publikacje i badania CSR

Work for a brighter future

Work for a brighter future

Globalna Komisja ds. przyszłości pracy w Raporcie „Praca na rzecz lepszej przyszłości” wychodzi z założenia, że przemiany, które obserwujemy w świecie pracy wynikające z postępu technologicznego, procesów demograficznych oraz zmian klimatycznych, wymagają zdecydowanych działań.

Raportowanie rozszerzonych informacji niefinansowych za 2017 rok zgodnie z ustawą o rachunkowości – pierwsze doświadczenia i dobre praktyki

2019 Report on equality between women and men in the EU

Zobacz wszystkie

Recenzje książek

Urobieni. Reportaże o pracy

Zobacz wszystkie

Multimedia

Konferencja

Konferencja "100 lat praw wyborczych kobiet. Praca, rodzina, rozwój - perspektywa równych szans"

Zobacz wszystkie