Artykuły eksperckie

22 czerwca 2020

„To będzie egzamin z przywództwa”. Wywiad z Marzeną Strzelczak w „Rzeczpospolitej”

Marzena Strzelczak

Pierwszy egzamin z odpowiedzialności firmy zdały. Biznes wykazał się ogromną empatią i zareagował bardzo szybko, nie szczędząc sił i środków na wsparcie walki z pandemią. Jednak ten właściwy test z odpowiedzialności wobec pracowników i całego otoczenia dopiero przed nami. Zobaczymy, jak firmy odnajdą się w nowej rzeczywistości, jak będą podchodziły do programów i projektów CSR, które miały w swojej strategii

6 maja 2020

Praca zawodowa a pełnienie ról opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn w Polsce [wideo]

Marzena Strzelczak

Przeciętny Polak i Polka są coraz starsi. Nieubłaganie rośnie średnia wieku Polek i Polaków, a grupa osób w wieku podeszłym – starszych niż 80 lat – odpowiada liczbie dzieci, które rodzą się w Polsce przez 4 lata. W efekcie coraz większym wyzwaniem staje się opieka nad dorosłymi osobami zależnymi.

5 maja 2020

Co może zmienić polska transpozycja dyrektywy o work-life balance? Pierwsze komentarze w przestrzeni publicznej, potrzebne polskie rozwiązania

Marzena Strzelczak

Po kilku latach prac Komisja Europejska przyjęła na wiosnę 2019 roku „Dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów”. Jak wyglądały pierwsze komentarze w przestrzeni publicznej, o czym mówią i czy ma to znaczenie dla dalszych losów polskiej transpozycji Dyrektywy? Co mogłaby zmienić na polskim rynku pracy?

30 kwietnia 2020

Odpowiedzialni za społeczność

Karol Krzyczkowski

W 2019 roku wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu w Warszawie udało nam się przeprowadzić III Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego. To jedyne tego typu badanie, które pokazuje, jak działa wolontariat pracowniczy w polskich firmach.

22 kwietnia 2020

#CSRwPL2019

Marzena Strzelczak, Marta Borowska

2019 rok był w Polsce zdecydowanie rokiem wzrostu świadomości społecznej na temat postępujących zmian klimatycznych. Zmieniła się narracja tekstów poświęconych tym wyzwaniom w większości polskich mediów, które zaczęły używać sformułowania „kryzys klimatyczny”, docierając z przekazem do masowego odbiorcy. Jesteśmy w momencie przełomu, jeśli chodzi o świadomość wyzwań – wrześniowy raport Kantar „Ziemianie atakują” pokazał, że 72% Polaków zgadza się, że „stan, w jakim znalazła się Ziemia, jest poważny i wymaga natychmiastowych działań”.

Typ artykułu

Obszar tematyczny