Publikacje

Wybrany typ publikacji: Publikacje i badania ESG

Wybrany obszar tematyczny: Ład organizacyjny

Zobacz wszystkie publikacje

Raport „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”

„Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050” to dokument wskazujący na kluczowe wyzwania i obszary priorytetowe, w których biznes powinien przyjąć aktywną postawę na rzecz wsparcia przemian społeczno- gospodarczych.

Czy polskie spółki ujawniają dane ESG?

90% spółek giełdowych w Polsce ujawnia przynajmniej cząstkowe dane z obszaru ładu korporacyjnego. Zdecydowana większość z nich nie docenia wagi ujawniania danych w obszarze miejsca pracy czy relacji społecznych. Takie pierwsze wnioski wypływają z „Analizy ESG spółek w Polsce” – projektu organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GES oraz Accreo Taxand.

Innowacje i CSR w MŚP – raport

Polskie przedsiębiorstwa postępują zgodnie z zasadami CSR, choć prawie dwie trzecie z nich nie zna znaczenia tego terminu. Trochę lepiej jest w obszarze innowacji. Alarmujące jest natomiast to, że aż 29 procent badanych przedsiębiorstw nie posiada strategii rozwoju – wynika z najnowszego raportu Agencji Rozwoju Innowacji S.A.

Screening CentrumCSR.PL

75% największych polskich firm na swoich stronach internetowych posiada sekcje dedykowane ekologicznym i społecznym aspektom swojej działalności. Jednak większość publikowanych informacji jest ogólnikowych i wybiórczych – wynika z badania przeprowadzonego przez fundację CentrumCSR.PL i DNV.

Raport „The Future of Sustainability Reporting”

Niezależny instytut Chatham House opublikował dokument dotyczący przyszłości raportowania CSR: wyzwań i możliwości, które daje raportowanie kwestii społecznych, środowiskowych i gospodarczych.

Raportowanie ESG w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa

Raport „Raportowanie ESG w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa” został przygotowany przez zespół ekspertów firmy doradczej Accreo Taxand oraz GES Investment Services na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.

A new phase: the growth of sustainability reporting. Year in Review 2010/11

Raport roczny Global Reporting Initiative „A new phase: the growth of sustainability reporting. Year in Review 2010/11” podsumowuje działania organizacji w ubiegłym roku.

People Matter Lead

Publikacja WBCSD „People Matter Lead” opisuje jakie cechy są pożądane u przywódców, którzy będą skutecznie zarządzać biznesem w kierunku zrównoważonego rozwoju.

„How Sustainability has Expanded the CFO’s Role

Raport Ernst & Young „How Sustainability has Expanded the CFO’s Role” analizuje, jak kwestie zrównoważonego rozwoju przyczyniły się do zmiany zakresu pracy dyrektorów finansowych.

Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej

W książce omówiono wymogi sprawozdawczości finansowej w Polsce i na świecie, uwzględniając zarówno elementy obligatoryjne, jak i uznaniowe, oraz zjawiska globalizacji rynków kapitałowych, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i rosnących oczekiwań adresatów sprawozdań.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny