Czy polskie spółki ujawniają dane ESG?

90% spółek giełdowych w Polsce ujawnia przynajmniej cząstkowe dane z obszaru ładu korporacyjnego. Zdecydowana większość z nich nie docenia wagi ujawniania danych w obszarze miejsca pracy czy relacji społecznych. Takie pierwsze wnioski wypływają z „Analizy ESG spółek w Polsce” – projektu organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GES oraz Accreo Taxand.

Jest to pierwsza tak obszerna analiza obejmująca wszystkie spółki notowane na rynku głównym GPW i rynku NewConnect pod kątem ujawniania danych pozafinansowych związanych z kwestiami ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). Od 30 sierpnia każda spółka giełdowa może bezpłatnie zapoznać się z indywidualnymi wynikami analizy.

Patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Skarbu Państwa w ramach programu Akcjonariat Obywatelski, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

– Na świecie obserwujemy dynamiczny rozwój inwestycji społecznie odpowiedzialnych (SRI). Chociaż Europa jest uważana za lidera rynku odpowiedzialnych inwestycji, w Polsce temat ten pojawia się dopiero w świadomości inwestorów. Wiemy jednak,  że to tylko kwestia czasu i polscy emitenci będą oceniani pod względem ujawniania danych pozafinansowych przez zagranicznych oraz polskich inwestorów. Aby ich do tego jak najlepiej przygotować powstał pomysł projektu edukacyjnego „Analiza ESG spółek w Polsce”, który pozwala spółkom już teraz sprawdzić jak oceniane są w tym zakresie i jak ich wyniki kształtują się na tle rynku – mówi dr Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Analizie zostały poddane wszystkie spółki, których akcje w dniu 30 czerwca 2012 roku były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w tym na rynku NewConnect. Badanie zostało przeprowadzone metodą GES Risk Rating, która polega na ocenie systemów zarządzania w zakresie środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego firm.

– Analiza GES Risk Rating bazuje na międzynarodowych normach dotyczących zrównoważonego rozwoju (m.in. Global Compact, Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, ISO 14001, SA8000), FCPA (dotyczącego korupcji) i OHSAS 18001 (bezpieczeństwa i higieny pracy)) w połączeniu z Zasadami Odpowiedzialnego Inwestowania. Podstawowym źródłem w analizie GES Risk Rating jest Raport Roczny, inne oficjalne dokumenty (Raport Środowiskowy, Kodeks Etyczny itp.) oraz strona internetowa firmy. Dodatkowo monitorowane są wiadomości pochodzące z finansowych, biznesowych i handlowych publikacji, jak również publikacji i stron internetowych organizacji rządowych/regulacyjnych i pozarządowych, artykułów prasowych, publikacji branżowych oraz dostawców informacji, publikowanych on-line – opowiada Marcin Pitura, Dyrektor Zarządzający GES.

Od 30 sierpnia 2012 spółki mogą bezpłatnie zapoznać się wynikami analizy raportowania danych ESG na specjalnie przygotowanej interaktywnej platformie internetowej. W swoim indywidualnym profilu każda spółka może zadać pytanie dotyczące uzyskanej oceny, uzupełnić informacje, a także zapoznać się z benchmarkami ogólnymi oraz branżowymi. Indywidualne wyniki analizy dotyczące spółki będą ujawniane jedynie jej przedstawicielom, natomiast wnioski płynące z analizy, zbiorcze wynikibadań oraz wytyczne dla spółek i inwestorów w zakresie znaczenia danych ESG zostaną omówione w publikacji projektowej.

– Dzięki projektowi „Analiza ESG spółek w Polsce” udało się pierwszy raz w naszym kraju, a nawet w  Europie, nie tylko zebrać ale przede wszystkim skwantyfikować dane pozafinansowe tak dużej liczby spółek. Wartościowe jest również to, że zgromadzone dane można porównywać tworząc benchmarki. Dzięki temu wiemy, że wśród spółek, które uzyskały najlepsze oceny znajdują się przedstawiciele różnych branż, firmy zarówno z rodowodem polskim jak i międzynarodowym. To pokazuje, że liderem w zakresie ujawniania danych ESG może być każda spółka niezależnie od branży. Szczegółowe wyniki analizy zostaną zaprezentowane w publikacji podsumowującej projekt. W publikacji zostaną również przedstawione najważniejsze bariery i rozwiązania w zakresie wzrostu wartości spółek za pomocą poprawy transparentności w obszarach pozafinansowych”– mówiRobert Sroka, Szef Projektów CSR w Accreo Taxand.

Pierwsze wnioski płynące z „Analizy ESG spółek w Polsce”:

  • Przeanalizowano 832 spółki.
  • Wśród najlepiej ocenionych spółek znaleźli się przedstawiciele firm z kapitałem polskim oraz zagranicznym z różnych branż. Oznacza to, że spółki z każdej branży mają możliwość znaleźć się wysoko w rankingu a tym samym podnosić swoją wartość wśród inwestorów.
  • Ponad 90% spółek ujawnia przynajmniej cząstkowe dane z obszaru ładu korporacyjnego, a polityka informacyjna ponad 50% spółek jest zadowalająca.
  • 26% spółek posiada politykę środowiskową a 12% wdrożyło system zarządzania środowiskowego oparty na normie ISO 14001.
  • Spółki nie doceniają wagi ujawniania danych w obszarze miejsca pracy, relacji społecznych oraz zasad współpracy z dostawcami w kontekście budowania wartości na rynku. Dla przykładu tyko 13 firm ujawnia jakiekolwiek informacje mówiące o ich działaniach antykorupcyjnych.

14 listopada br. odbędzie się konferencja podsumowująca pierwszą edycję projektu „Analiza ESG spółek w Polsce”. Podczas konferencji zostanie m.in. przedstawiony ranking najlepszych spółek zbudowany na podstawie wyników analizy ESG wykonanej metodą GES Risk Rating.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej www.seg.org.pl/esg.

Źródło: Materiały prasowe