Screening CentrumCSR.PL

Autorzy: Marcin Krzemień, Grzegorz Piskalski

Data i miejsce wydania: Warszawa 2012

75% największych polskich firm na swoich stronach internetowych posiada sekcje dedykowane ekologicznym i społecznym aspektom swojej działalności. Jednak większość publikowanych informacji jest ogólnikowych i wybiórczych – wynika z badania przeprowadzonego przez fundację CentrumCSR.PL i DNV.

We wstępie do raportu czytamy: „Badanie pt. „Screening CentrumCSR.PL”, przeprowadzone na próbie 120 największych polskich przedsiębiorstw i instytucji finansowych1, pokazało, że polski biznes wciąż znajduje się na bardzo wstępnym etapie zarządzania społeczną odpowiedzialnością oraz w sposób niewystarczający komunikuje swoje działania w tym zakresie. Firmy w większości nie dostrzegają potrzeby prowadzenia dialogu z interesariuszami w zakresie pozafinansowych aspektów swojej działalności”.

Kluczowe wnioski:

  • 75% zbadanych firm posiada na swoich stronach internetowych sekcje dedykowane ekologicznym i społecznym aspektom swojego funkcjonowania
  • 80% firm odnosi się do działań z zakresu ochrony środowiska, wiele wdrożyło systemy zarządzania środowiskowego i publikuje dane związane ze swoim wpływem na środowisko naturalne
  • W zdecydowanej większości przypadków udostępniane opinii publicznej informacje cechuje duża ogólnikowość i wybiórczość
  • Polskie firmy bardzo swobodnie i w zależności od własnych potrzeb definiują zakres swojej społecznej odpowiedzialności, sporadycznie odwołując się do licznych już przecież standardów z zakresu CSR
  • Dominuje powierzchowne traktowanie CSR jako narzędzia służącego budowaniu pozytywnego wizerunku firmy, stąd ciągle przeważają informacje o zaangażowaniu dobroczynnym i sponsoringu
  • Jedynie 20% spośród największych polskich firm publikuje raporty społeczne, czyli opracowuje w sposób kompleksowy informacje dotyczące społecznej odpowiedzialności, przy czym tylko 10% firm stara się przygotować raporty w sposób profesjonalny i uwiarygodnić je w oczach opinii publicznej wykorzystując Wytyczne GRI
  • Zaledwie co czwarta spośród zbadanych firm odnosi się do kwestii praw człowieka
  • Tylko 25% zbadanych firm odnosi się do relacji z partnerami biznesowymi (podwykonawcami, dostawcami)

Podział na branże

Lepsze wyniki uzyskują firmy z tych branż, które w sposób bezpośredni negatywnie oddziałują na środowisko (surowce-paliwa) lub zatrudniają duże grupy pracowników do pracy w trudnych warunkach (budownictwo). Wyjątkiem od tej reguły jest motoryzacja.

W przypadku branż, gdzie oddziaływanie na społeczeństwo i środowisko jest pośrednie, firmy nie czują takiej presji – branże takie jak telekomunikacja i IT czy rozrywka uzyskały bardzo słabe wyniki. Wyjątkiem od reguły jest branża finansowa.

Pobierz publikację

Pliki do pobrania:

Screening_CentrumCSR.PL