Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej

Autorzy: Marcinkowska M.

Data i miejsce wydania: Kraków 2004

W książce omówiono wymogi sprawozdawczości finansowej w Polsce i na świecie, uwzględniając zarówno elementy obligatoryjne, jak i uznaniowe, oraz zjawiska globalizacji rynków kapitałowych, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i rosnących oczekiwań adresatów sprawozdań. Zaprezentowano nowe trendy w sprawozdawczości zewnętrznej spółek, zwłaszcza publicznych. Szerszy niż dotychczas zakres ujawnień ma na celu zwiększenie przejrzystości funkcjonowania spółek, ukazanie zainteresowanym stronom prawdziwego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa oraz perspektyw jego przetrwania i rozwoju w szybko zmieniającym się otoczeniu.

Wydawnictwo: Oficyna Ekonomiczna.