Artykuły eksperckie (352 materiały)

Wszystkie obszary

Secondment – outsourcing personalny

Artykuły eksperckie

Coraz więcej firm dostrzega, że secondment jest efektywnym narzędziem rozwoju personelu i jego motywacji. Początkowo outsourcing dotyczył jedynie funkcji informatycznych, jednak w miarę dostrzegania przez menedżerów nowych korzyści z jego stosowania, rozszerzył się na inne obszary. Jego celem jest przynoszenie korzyści z wymiany dla wszystkich stron.

czytaj więcej

CSR begins at home, czyli bez pracownika nie ma kołaczy

Artykuły eksperckie

Autor: Agnieszka Remlinger, Specjalista ds. PR i Marketingu

Trawestując powiedzenie Krystyny Wojcik, można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że CSR również zaczyna się w domu – od wewnętrznego otoczenia firmy. CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu wymaga od zarządu firmy oraz pracowników działu PR myślenia dwutorowego. Skupienie uwagi jedynie na uwzględnieniu w strategii firmy interesów społecznych czy też szeroko pojętej ochrony środowiska jest z długofalowego punktu widzenia poczynaniem ryzykownym.

czytaj więcej

CSR trend, który zmienia systemy zarządzania

Artykuły eksperckie

Autorka: Iwona Kuraszko, Menedżer ds. Badań i Rozwoju Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Jeszcze kilkanaście lat temu na świecie społeczna odpowiedzialność biznesu kojarzyła się głównie z działalnością charytatywną. Obecnie CSR stał się elementem sprawnego, nowoczesnego i strategicznego zarządzania firmą…

czytaj więcej

CSR we Włoszech

Artykuły eksperckie

Przyglądając się idei CSR we Włoszech, dostrzec można dwa uzupełniające się trendy. Z jednej strony zauważyć da się liczne analogie i silne podobieństwa do nurtów typowych dla reszty Europy, z drugiej jednak nie może umknąć uwadze pewna specyfika regionalna i charakterystyczne cechy wyróżniające.

czytaj więcej

Relacja pomiędzy CSR i ekonomią społeczną

Artykuły eksperckie

Autorka: Iwona Kuraszko, Menedżer ds. Badań i Rozwoju Forum Odpowiedzialnego Biznesu

„Solidarność musi być globalna. Ona uczy rozumienia innych, współdziałania dla wyrównywania szans i uszanowania godności każdego człowieka. Nie, solidarność to nie socjalizm – jak ktoś mógłby zarzucić. Solidarność to odpowiedzialność za świat i dojrzałość myślenia o nim!”  – Lech Wałęsa

czytaj więcej