Fronties 2018/2019. Emerging Issues o Environmental Concern

Fronties 2018/2019. Emerging Issues o Environmental Concern

Raport Fronties 2018/2019 opracowany przez UN environment łączy nową naukę z politykami ukierunkowanymi na wyniki w odniesieniu do stanu środowiska. Publikacja zawiera badania wpływu wysokich technologii na środowisko i pokazuje główne problemy, przed którymi stoi planeta. 

Fronties 2018/2019 został uruchomiony przed czwartym Zgromadzeniem Narodowym ONZ w Nairobi w Kenii. Raport obejmuje pięć kluczowych pojawiających się kwestii:

  • najnowsze osiągnięcia w biologii syntetycznej;
  • krytyczne zalety łączności krajobrazowej;
  • złożone interakcje i podatność torfowisk na wieczną zmarzlinę;
  • wyzwania związane z powszechnym zanieczyszczeniem azotem;
  • zagrożenia związane z nieprzystosowaniem w świecie zmian klimatycznych.

Pobierz publikację>>>