Renewables 2019 Global Status Report

Renewables 2019 Global Status Report

Renewables 2019 Global Status to raport opracowany przez REN21 – międzynarodową sieć złożoną z ekspertów z rządów państw, organizacji międzyrządowych, stowarzyszeń branżowych, organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i akademickich. Celem publikacji jest pokazywania postępu w rozwoju branży energetyki odnawialnej we wszystkich obszarach życia społecznego na świecie.

Niniejsza publikacja jest tegoroczną edycją raportu The Renewables Global Status Report (GSR) wydawanego od 2004 roku. Dane otrzymane podczas badań w 2018 roku pokazują, że odnawialna energia nadal pozostaje mało zagospodarowaną przez rządy państw. Z badań również wynika, że fotowoltaika słoneczna (PV) i wiatr są teraz głównymi źródłami w sektorze energetyki odnawialnej, ponieważ obserwuje się wzrost ilości krajów generujących  ponad 20% swojej energii elektrycznej dzięki tym zjawiskom naturalnym.

Ważną częścią wydania jest również pokazanie faktu, że istnieje potrzeba na odważniejsze decyzje polityczne we wszystkich sektorach końcowego wykorzystania energii, aby światowe systemy energetyczne były bardziej zrównoważone i ekologiczne.

Pobierz raport>>>