Global Wage Report 2018/19: What lies behind gender pay gaps

Global Wage Report 2018/19: What lies behind gender pay gaps

Publikacja „Global Wage Report 2018/19: What lies behind gender pay gaps” została opracowana przez International Labour Organization i jest skierowana do ekonomistów, pracowników Związków Zawodowych, pracodawców oraz dla wszystkich zainteresowanych obywateli. Raport analizuje ewolucję płac realnych i pokazuje trendy wynagrodzeń na całym świecie.

Wydanie 2018/19 roku analizuje różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na całym świecie. Raport skupia się na dwóch głównych wyzwaniach, a mianowicie – poszukiwaniu najbardziej użytecznych narzędzi pomiaru płac i stworzeniu skutecznego instrumentu usunięcia luk płacowych. Usunięcie ma się odbywać w taki sposób, żeby członkowie zarządów oraz partnerzy społeczni byli poinformowani o czynnikach, które leżą u jego podstaw.

Publikacja zawiera również przegląd kluczowych kwestii politycznych dotyczących wynagrodzeń i zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w różnych warunkach i sytuacjach państwowych.

Jak wynika z raportu, medialna luka płac w Polsce w 2018-19 rokach wynosi 8.2%, w ten czas jak ten wskaźnik na świecie znajduje się na poziomie 16.6%.

Pobierz publikację>>>

Więcej na temat luk płacowych można również znaleźć w publikacji.