CEO Guide to Human Rights

CEO Guide to Human Rights

The CEO Guide to Human Rights został wydany przez WBCSD (World Business Council for Sustainable Development). Publikacja ma formę przewodnika i zawiera wskazówki dla prezesów/ek i zarządów do podjęcia konkretnych kroków i działań. 

Prawa człowieka są fundamentalnymi wolnościami, ponieważ każdy człowiek ma prawo życia bez dyskryminacji. UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) określają odpowiedzialność biznesową do szacunku praw człowieka. Oni są powszechnie uznawane i coraz bardziej przyjęte do prawa krajowego. Osadzanie poszanowanie praw człowieka w firmie jest najskuteczniejszym sposobem uniknięcia szkód nadawanych pracownikom, a również budowania zaufania ze społecznościami interesariuszami.

Dla osiągnięcia tego celu prezesi/ki zarządów mają podjąć konkretne działania zapewniające, że ich firmy wykraczają poniżenie godności człowieka.  Takie kroki powinni również napędzać na pozytywne transformacji w życiu pracowników i pracowniczek.

Pobierz publikację>>>