Working on a warmer planet: The effect of heat stress on productivity and decent work

Working on a warmer planet: The effect of heat stress on productivity and decent work

Publikacja „Working on a warmer planet: The effect of heat stress on productivity and decent work” została przygotowana przez International Labour Organization. Kluczowym tematem wydania jest pokazania utraty skuteczności i produktywności pracy przez zmiany klimatyczne. 

Zjawisko stresu cieplnego odnosi się do ciepła odbieranego ciałem ludzkim, które organizm już nie może tolerować bez upośledzenia fizjologicznego. Według autorów publikacji jest to jedna z głównych konsekwencji globalnego ocieplenia. Przewiduje się, że do 2030 roku ponad 2 procent całkowitego czasu pracy ludzkości na świecie będzie się marnować każdego roku, ponieważ jest zbyt gorąco dla pracy, a pracownicy i pracowniczki będą musieli pracować w wolniejszym tempie.

Raport zawiera scenariusze wpływu stresu cieplnego na produktywność i wygodne warunki  pracy praktycznie dla wszystkich krajów na świecie. Wydanie również przedstawia innowacyjne rozwiązania oparte na dialogu społecznym w celu promowania bezpieczeństwa i higieny pracy dla najsłabszych grup pracowników.

Pobierz publikacje>>>