Emissions Gap Report 2018

Emissions Gap Report 2018

Publikacja została stworzona przez United Nations Enviroment Programme i jest kolejną edycją corocznego raportu przyjętego na Porozumieniu paryskim w sprawie klimatu w 2015 r. W publikacji przedstawiono analizę polityczną dotyczącą zmian klimatu wszystkich członków grupy G20, w tym Unii Europejskiej.

Raport zawiera nowe informacje na temat „luki emisyjnej”, czyli luki między tym, jaką sytuację klimatyczną mamy, a jaką sytuację klimatyczną powinniśmy mieć. W publikacji uwzględniono najnowsze informacje naukowe, w tym raport IPCC na temat wzrostu temperatury na świecie o 1,5 ° C.

Jak co roku, publikacja zawiera propozycje rozwiązań dotyczące uzupełnienia istniejącej luki emisyjnej. W tym roku głównymi tematami zostały polityka fiskalna, rola innowacji, rola działań niepaństwowych i subnarodowych oraz sposoby zwiększenia ambicji wkładów ustalanych na szczeblu krajowym. Raport został przygotowany przez międzynarodowy zespół czołowych naukowców, oceniający wszystkie dostępne informacje.

Pobierz publikację>>>