The Sustainable Development Goals Report 2018

The Sustainable Development Goals Report 2018

The Sustainable Development Goals Report 2018 to raport opracowany przez ONZ. Celem publikacji jest przedstawienie postępów w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju osiągniętych po trzech latach od przyjęcia Agendy 2030.   

Niniejszy raport zawiera przegląd postępów po trzech latach od wdrażania założeń Agendy 2030. Publikacja prezentuje najważniejsze kroki realizacji, a również pozostałe luki dla wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Wydanie jest oparte na najnowszych dostępnych danych otrzymanych z analizy między Celami a zużytymi środkami.

Pobierz publikację>>>