Artykuły eksperckie

15 listopada 2009

Młodzi konsumenci o CSR – prezentacja wyników badania

Natalia Ćwik

„Jesteśmy pierwszym polskim pokoleniem, które nie może być pokoleniem straconym w walce o ‘lepsze jutro’, bo dla nas lepsze jutro jest dzisiaj.” Marcin Gomoła, Ruch Młodego Pokolenia – Pokolenie ‘89 „Jako konsumenci mamy prawo wyboru. Świadome korzystanie z tego prawa wiąże się jednak z odpowiedzialnością za skutki naszych decyzji, w tym za dalszą wędrówką naszych…

21 stycznia 2009

Zrównoważony rozwój a marketing

Justyna Szumniak

Firmy są elementami złożonego globalnego systemu, do którego muszą się dostosować i który jednocześnie mogą kształtować. Zmieniające się otoczenie przynosi wszystkim uczestnikom życia społeczno-gospodarczego zarówno nowe szanse jak i zagrożenia.

Typ artykułu

Obszar tematyczny