Artykuły eksperckie

25 sierpnia 2010

“Młodzi konsumenci o CSR” – komentarz Małgorzaty Niepokulczyckiej

Małgorzata Niepokulczycka

Przypominanie o tym, że młodzież jest przyszłością narodu czy też starej prawdy zawartej w powiedzeniu: „Czym skorupka za młodu…” lub „ Czego Jaś się nie nauczył…” w przypadku zjawiska określanego jako społeczna odpowiedzialność biznesu ma, wbrew pozorom, głęboki sens. Jeżeli traktujemy społeczną odpowiedzialność biznesu poważnie, jako wyznacznik nowych trendów ekonomicznych i społecznych, zrozumienie i akceptacja…

8 marca 2010

Dzieci w sieci, czyli zaangażowanie społeczne firm sektora ICT

Autorka: Paulina Szczupaczyńska, partner agencji PREVOLUTION

Internet, zresztą jak każde medium, otwiera przed użytkownikami ogromne możliwości. Z tymi możliwościami wiąże się niestety także pewne ryzyko, którego sami użytkownicy nie są świadomi – tym bardziej, jeśli użytkownikiem jest dziecko.

15 listopada 2009

Młodzi konsumenci o CSR – prezentacja wyników badania

Natalia Ćwik

„Jesteśmy pierwszym polskim pokoleniem, które nie może być pokoleniem straconym w walce o ‘lepsze jutro’, bo dla nas lepsze jutro jest dzisiaj.” Marcin Gomoła, Ruch Młodego Pokolenia – Pokolenie ‘89 „Jako konsumenci mamy prawo wyboru. Świadome korzystanie z tego prawa wiąże się jednak z odpowiedzialnością za skutki naszych decyzji, w tym za dalszą wędrówką naszych…

21 stycznia 2009

Zrównoważony rozwój a marketing

Justyna Szumniak

Firmy są elementami złożonego globalnego systemu, do którego muszą się dostosować i który jednocześnie mogą kształtować. Zmieniające się otoczenie przynosi wszystkim uczestnikom życia społeczno-gospodarczego zarówno nowe szanse jak i zagrożenia.

Typ artykułu

Obszar tematyczny