Artykuły eksperckie

31 sierpnia 2022

Strategia dekarbonizacji jako skuteczne narzędzie walki o klimat

Irena Pichola

Rosnące oczekiwania osób tworzących regulacje, inwestorów i konsumentów związane z podejmowaniem działań w kierunku zatrzymania zmian klimatu rewolucjonizują warunki funkcjonowania firm i instytucji publicznych. Dla podmiotów, które podejmują konkretne zobowiązania na rzecz dekarbonizacji, jest to szansa na rozwój; natomiast zwlekający z decyzjami ryzykują utratę części klientów i narażają się na wzrost kosztów wynikający z wolnego tempa dostosowywania się do zmieniających się regulacji.

25 sierpnia 2022

Bez transparentności nie ma odpowiedzialności

Ewa Jastrzębska

Według normy ISO 26000 społeczna odpowiedzialność organizacji jest „zapewniana przez przejrzyste postępowanie”. Przejrzystość to także jedna z siedmiu zasad społecznej odpowiedzialności wskazanych przez tę normę, rozumiana jako „jawność decyzji i działań oraz gotowość ich komunikowania w jasny, precyzyjny, uczciwy i kompletny sposób”. Raportowanie danych pozafinansowych, najczęściej kojarzone z byciem transparentnym, to zatem tylko jeden z aspektów społecznej odpowiedzialności każdej firmy.

31 marca 2022

Czym jest warwashing?

Sergiej Podus

Czym jest warwashing? Jak rozpoznać, które firmy chcą rzeczywiście pomóc Ukrainie, a które chcą tylko wykorzystać tragedię wojny do poprawy własnego wizerunku?

20 stycznia 2022

„Globalna hossa na zielonym rynku pracy dociera także do Polski”

Agnieszka Kłopotowska

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem, w tym ograniczaniem wpływu organizacji na klimat, to nie są tematy, którymi może się zajmować ktoś „przy okazji”. Stają się kluczowymi obszarami działalności

14 stycznia 2022

Rok 2022 będzie wzmacniał trendy w CSR/ESG

Marzena Strzelczak

Firmy muszą przygotowywać się do wnikliwej oceny swojej działalności, jakościowego raportowania, także zmian strategii w poszukiwaniu szans i możliwości zrównoważonej transformacji.

9 grudnia 2021

Rady nadzorcze powinny patrzeć na ESG jako element integralny

Miłosz Marchlewicz

Przedsiębiorcy wiedzą, że powinni ujawniać coraz więcej danych niefinansowych, ale mają problem z określeniem, które informacje mogą być ważne dla inwestorów

6 grudnia 2021

Czy bez CSR można osiągnąć sukces w biznesie?

Marzena Strzelczak

Można powiedzieć, że zrównoważony rozwój, społecznie odpowiedzialny biznes czy ESG, to pojęcia, których możemy używać wymiennie.

7 września 2021

„Pożegnanie z filantropią”

Marzena Strzelczak

Jak zatem w nowych realiach budować odpowiedzialne miejsce pracy, jak motywować, integrować i angażować pracowników? Jak dbać o ich dobrostan i równe traktowanie? Te tematy są dziś na agendzie odpowiedzialnych firm, podobnie jak kwestie organizacji efektywności pracy czy ochrony danych

30 sierpnia 2021

„Wyzwanie podjęte z sukcesem”

Marzena Strzelczak

Pandemia stała się lekcją dotyczącą nie tylko dotychczasowych modeli konsumpcji i produkcji, tego jak żyjemy, podróżujemy, co kupujemy, ale też refleksją nad koniecznością przeformułowania obowiązujących modeli społeczno-gospodarczych

21 czerwca 2021

Szczepienia to nasza wspólna odpowiedzialność

Miłosz Marchlewicz

Społeczeństwo oczekuje, że aktywność marek nie będzie chwilowym trendem, a na stałe zagości w codziennej praktyce biznesowej

Typ artykułu

Obszar tematyczny