Publikacje

Raport „Clicking Clean: How Companies are Creating the Green Internet April 2014”

Raport przygotowany przez organizację Greenpeace dotyka kwestii jaką jest wykorzystanie zielonych źródeł energii do napędzania Internetu. Aktualnie, zdaniem Greenpeace, w czołówce znajdują się Apple, Facebook oraz Google.

Analiza tematyczna „Zarządzanie różnorodnością – prawo i praktyka”

Z dyskryminacją w miejscu pracy nadal boryka się wiele przedsiębiorstw, do Państwowej Inspekcji Pracy w zeszłym roku zgłoszono ponad 450 skarg. Na ile problem nierównego traktowania wymaga nowych regulacji, a na ile związany jest on ze świadomością samych pracowników/pracowniczek czy też z postępowaniem pracodawców, ukazuje najnowsza analiza tematyczna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynatora Karty Różnorodności w Polsce, „Zarządzanie różnorodnością – prawo i praktyka”.

Co ma biznes do zrównoważonego rozwoju miast? Kilka słów o raporcie Światowej Rady Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

W drugim tygodniu kwietnia światło dzienne ujrzał najnowszy raport Światowej Rady Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD, World Business Council for Sustainable Development). Jest on podsumowaniem prowadzonego od 2010 roku projektu zatytułowanego „The Urban Infrastructure Initiative” (UII), który jest ukierunkowany na współpracę biznesu z przedstawicielami miast z całego świata. Projekt wpisuje się bezpośrednio w realizację Wizji 2050 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Gdy ekonomia nie nadąża za rozwojem społecznym – wyniki badania Social Progress Index 2014

Wydaje się to niemożliwe, ale Polska jest lepiej rozwinięta niż m.in. Kuwejt i Arabia Saudyjska. Chociaż obydwa te kraje mogą pochwalić się większym PKB w przeliczeniu na mieszkańca, to pod względem rozwoju społecznego znacznie je wyprzedzamy. Takie wnioski można wysnuć z rankingu Social Progress Index 2014 (Indeks Rozwoju Społecznego 2014), przygotowanego przez Social Progress Imperative.

„Talent do niemarnowania” – Raport dla TESCO DLA SZKÓŁ.

Najnowsze badania zrealizowane na zlecenie Tesco poruszają bardzo ważny temat marnowania żywności w szkołach w Polsce. Badanie zrealizowane zostało w grudniu 2013 roku i było jednocześnie ewaluacją skuteczności programu Tesco skierowanego właśnie do placówek szkolnych. W ramach badania rozmawiano z nauczycielami na temat ich wiedzy o zachowaniach uczniów.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki”

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki” prezentuje 403 dobre praktyki CSR oraz 155 praktyk długoletnich.

Trendownik CSR 2014 – publikacja Go Responsible Consulting oraz Tchibo Warszawa.

Trendownik CSR 2014 prezentuje najważniejsze trendy społeczno-ekonomiczne, które mają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw w kontekście CSR i zrównoważonego rozwoju. Szczególny akcept w publikacji położony jest na trendy, które wpływają na branżę handlu detalicznego. Opracowanie zostało przygotowane w ramach partnerstwa Go Responsible Consulting oraz Tchibo Warszawa.

Trendy CSR 2014

Wydana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), druga już edycja Trendów CSR jest zbiorem kluczowych kierunków rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu. Odpowiada na te i szereg innych pytań dotyczących przyszłości CSR w Polsce.

Od wizji do akcji. Czy przyszedł czas na konkretne działania?

Jeśli chcemy rzeczywiście przyczynić się do zmiany na lepsze, musimy wyznaczać sobie ambitne cele – powiedział Christan Hicke z Deutshe Bahn na konferencji w Montreaux latem 2013 roku. Jego słowa doskonale obrazują najnowszy program podejmowany przez Światową Radę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Develompent – WBCSD), skupiającą liderów biznesu z całego świata.

Mały biznes, duże zaangażowanie i co dalej?

Znamy już wyniki I etapu badań prowadzonych przez ASM (Centrum Badań i Analiz Rynku Sp z o.o.) dla PARP. Wynika z nich, ze przedstawiciele sektora MMŚP „nie wiedzą, że mówią prozą”.

Typ publikacji

Obszar tematyczny