Preventing plastic waste in Europe

Preventing plastic waste in Europe

Preventing plastic waste in Europe (EEA Report 2/2019) jest przeglądem polityki zapobiegania powstawaniu odpadów w Europie ze szczególnym uwzględnieniem tego, w jaki sposób polityki te podchodzą do kwestii tworzyw sztucznych i odpadów z tworzyw sztucznych.

Zapobieganie marnowaniu plastiku znajduje się w centrum ustawodawstwa UE dotyczącego odpadów, ponieważ zapewnia najbardziej efektywne wyniki zajmowanie się kwestiami środowiskowymi wokół odpadów. UE lub ustawodawstwa krajowe zajmujące się strategiami zarządzania odpadami umieszczają zapobieganie marnowaniu plastiku na górze swoich celów.

Niniejszy raport koncentruje się na tworzywach sztucznych, ponieważ istnieje możliwość znacznego złagodzenia kwestii środowiskowych spowodowanych wzrostem konsumpcji plastiku.

Pobierz raport>>>