Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Adaptacja do zmian klimatu

Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Adaptacja do zmian klimatu

Raport z badania “Adaptacja do zmian klimatu” ukazał się w cyklu Ministerstwa Środowiska “Jednotematyczne badania świadomości ekologicznej mieszkańców Polski”. Jego celem jest poznanie stanu wiedzy, poziomu świadomości i postaw mieszkańców Polski względem ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz adaptacji do zmian klimatu.

Z przeprowadzonego badania wynika, że Polacy za najbardziej niebezpieczne dla ludzi ekstremalne zjawisko pogodowe uznają huraganowe wiatry i trąby powietrzne. Wysoki odsetek wskazań dotyczył również powodzi i suszy. Autorzy raportu zaznaczają, że ekstremalne zjawiska pogodowe obserwowane są obecnie częściej niż kiedyś – nie tylko na świecie czy w Polsce, ale również w okolicy miejsca zamieszkania (chociaż w przypadku ostatniej kategorii odsetek wskazań był najniższy spośród wszystkich ocenianych).

Respondenci zgodnie uznali, że zagrożenie zdrowia i życia ludzi jest najbardziej uciążliwym skutkiem występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Nieco rzadziej, jednak wysoko w kolejności, znalazły się także zniszczenia własności prywatnej oraz zniszczenia w rolnictwie. Najmniej istotnym skutkiem dla badanych jest problem z zaopatrzeniem sklepów.

Jedynie 13,8% Polaków uważa, że w okolicy ich miejsca zamieszkania realizowane są działania wpływające na minimalizację skutków zmian klimatycznych. Wśród działań, które są realizowane badani wskazują najczęściej na poprawę efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej i prywatnej, usprawnienie systemu ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami klimatycznymi oraz zwiększenie pasów wolnej przestrzeni i zazielenianie miasta.

Pobierz publikację>>>