Gospodarka o obiegu zamkniętym: nowy plan dla Europy

Gospodarka o obiegu zamkniętym: nowy plan dla Europy

„Gospodarka o obiegu zamkniętym: Nowy plan dla Europy” to raport specjalny stworzony przez Euractiv. Publikacja została poświęcona tematowi obiegu zamkniętego i odpowiada na pytania o to, jak mądrze zaprojektować gospodarkę.

Publikacja składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich opowiada o koncepcji circular economy i podaje definicję tego modelu gospodarki. Drugi został poświęcony problemowi wzrostu ilości odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku morskim oraz głównym przyczynom tego zjawiska. Trzeci rozdział przedstawia zaś nowe cele recyklingu w UE i próby rozwiązania problemu wzrostu odpadów w Europie i na świecie.

Ostatnią, czwartą część publikacji zatytułowano”Jak mądrze zaprojektować gospodarkę?”. To pytanie jest także przewodnim tematem raportu, ponieważ według autorów publikacji jest bardzo aktualny i istotny. W tym rozdziale można się zapoznać z podstawowymi etapami projektowania modelu gospodarczego i problemami wynikającymi podczas tego procesu.

Pobierz publikację>>>