Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące ujawniania informacji niefinansowych związanych z oddziaływaniem na klimat

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące ujawniania informacji niefinansowych związanych z oddziaływaniem na klimat

18 czerwca br. Komisja Europejska, w ramach planu działania na rzecz zrównoważonego finansowania, opublikowała nowe wytyczne dotyczące raportowania przez przedsiębiorstwa informacji dotyczących wpływu na klimat.

Nowe wytyczne te dostarczą firmom praktycznych wskazówek na temat lepszego raportowania ich wpływu na klimat, a także wpływu zmian klimatu na ich działalność. Wytyczne są częścią wysiłków Komisji Europejskiej na rzecz zapewnienia, że ​​sektor finansowy – kapitał prywatny – może odegrać kluczową rolę w transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu oraz w finansowaniu potrzebnych inwestycji.

Wytyczne są zbiorem wskazówek dla około 6000 spółek giełdowych UE, banków i firm ubezpieczeniowych, które zobligowane są ujawniać informacje niefinansowe na mocy dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej.

Pobierz publikację w wersji anglojęzycznej >>

Pobierz publikację w wersji polskojęzycznej >>