Workforce View in Europe 2019

Workforce View in Europe 2019

Przygotowany przez ADP raport „The Workforce View in Europe 2019” powstał na podstawie opinii 10 tys. pracowników z Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

Ankietowanych zapytano o aktualne środowisko pracy oraz oczekiwania co do przyszłości. Jednym z tematów było wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy. Okazuje się, że spośród zbadanych nacji, najbardziej entuzjastycznie do takich rozwiązań podchodzą Hiszpanie, spośród których 63% twierdzi, że byłby to ich wymarzony model pracy. Najmniej skorzy do skrócenia tygodnia pracy są respondenci z Polski – ten pomysł popiera 38% z nich.

Respondentów zapytano także o ich stosunek do form zatrudnienia. Okazuje się, że w porównaniu z poprzednią edycją badania, aż o 11 punktów procentowych (do 15%) spadł odsetek osób zainteresowanych samozatrudnieniem bądź pracą jako wolny strzelec.

Ponad 60% pracowników rozważyłoby także szukanie nowej pracy, jeśli dotarłyby do nich informacje o nierównym traktowaniu w firmie w zakresie wynagrodzeń. Wśród kobiet ten odsetek wynosi 72%.

Pobierz raport >>