Program

Blok tematyczny 1

Spojrzenie na kobiety z perspektywy pełnionych ról, funkcji oraz nierówności związanych w płcią, szanse i wyzwania zmiany rzeczywistości w tym zakresie w różnych wymiarach

Partnerzy bloku 1

Agenda

Blok tematyczny 2

Zaprezentowanie wyników II edycji badania DINC. Podejmiemy tematy dobrostanu, głosu w sprawie dyrektywy Work-Life Blance, neuroróżnorodności oraz wspólnego świętowania Miesiąca Dumy LGBT+

Partnerzy bloku 2

Agenda

Blok tematyczny 3

Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? Przyjrzenie się zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy, z perspektywy 10-lecia, możliwym kierunkom rozwoju, w tym roli technologii w zmianach na rynku pracy

Partnerzy bloku 3

Agenda


Bieżące informacje o obchodach będzie można śledzić na stronie kartaroznorodnosci.pl i w social media Karty Różnorodności: na Facebooku i Linkedinie.