banner nagrody

Zgłoszenia do Nagrody Karty Różnorodności 2022 zostały zakończone.

ZOBACZ WYNIKI »

Nagroda Karty Różnorodności została przyznana po raz pierwszy w 2022 r. z okazji jubileuszu 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce

Nagroda przyznawana jest firmom, organizacjom i samorządom aktywnym w zakresie upowszechniania wartości DEI (diversity, equity, inclusion – różnorodność, równość, włączanie) w Polsce, w tym w szczególności w obszarze promocji i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Intencją Organizatora jest nagrodzenie firm, organizacji i samorządów, które szczególnie wyróżniły się działaniami na rzecz budowania spójności i równości społecznej w naszym kraju. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział pracodawcy wspierający wartości DEI (różnorodność, równość, włączanie) z siedzibą w Polsce, mieszczący się w jednej z trzech kategorii.

Swoje inicjatywy z obszarów DEI mogą zgłaszać m.in.: firmy o dowolnej wielkości, samorządy, organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), uczelnie wyższe (prywatne i państwowe), instytucje kultury.

Co można zgłaszać do nagrody?

Do nagrody zgłaszane są konkretne inicjatywy z obszarów DEI (różnorodność, równość, włączanie), nie zaś ogólnie firmy, organizacje, samorządy czy inne podmioty.

Zgłaszać można inicjatywy z zakresu zarządzania różnorodnością, inkluzji czy włączania w miejscu pracy. Mogą to być działania wspierające m.in. osoby starsze, rodziców, osoby z niepełnosprawnościami, osoby LGBT+, work-life balance, zdrowie psychiczne.

Można zgłaszać zarówno zewnętrzne, medialne inicjatywy, jak i te wewnętrzne – realizowane tylko w środku organizacji i wyłącznie na jej potrzeby.

Ważne: do nagrody można zgłaszać dowolną liczbę inicjatyw jednej firmy lub organizacji

Harmonogram konkursu

8 września 2022 – start zgłoszeń konkursowych

23 października 2022 – koniec przyjmowania zgłoszeń (termin przedłużony)

listopad 2022 – ocena zgłoszeń przez Jury Nagrody

1 grudnia 2022 – ogłoszenie wyników i przyznanie Nagród Karty Różnorodności podczas Gali 10-lecia Karty Różnorodności w Warszawie

Na pytania odpowie