Podcasty i video

Blok 1 „Kobiety”

Inauguracja obchodów #10latKR w Polsce

Agenda:

 • przemówienie Heleny Dalli, unijnej komisarz ds. równości
 • wystąpienie prof. Marcina Wiącka, Rzecznika Praw Obywatelskich
 • wykład dr hab. Katarzyny Kłosińskiej, prof. UW, przewodniczącej Rady Języka Polskiego
 • debata z udziałem Anny Kowalik–Mizgalskiej, Dyrektorki CSR, Analiz i Wydarzeń w Orange Polska, Doroty Szostek – Rusteckiej, Prezeski Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga oraz Marzeny Strzelczak, prezeski, dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Link do YT: https://www.youtube.com/watch?v=KW5qCxFFq2o

Debata ekspercka „Jak wyrównywać szanse kobiet na polskim rynku pracy”

W „Rzeczpospolitej” ukazała się relacja z debaty zorganizowanej w ramach obchodów jubileuszu 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce. Dyskusja poświęcona była wyzwaniom, które stoją przed kobietami na polskim rynku pracy.

W debacie, którą poprowadziła Anita Błaszczak z „Rzeczpospolitej” udział wzięli:

 • Karolina Andrian, prezeska Fundacji Share the Care
 • Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego
 • Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan
 • Bożena Leśniewska, wiceprezeska zarządu Orange Polska
 • Katarzyna Majewska, członkini zarządu Citi Handlowy
 • Elżbieta Raczkowska, prezeska Vital Voices
 • Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Link do YT: https://www.youtube.com/watch?v=MEB4POJvygE

Podcast #Diversity Talks, odcinek 6

Naszą gościnią jest Joanna Piotrowska, prezeska Fundacji Feminoteka.

Link: https://odpowiedzialnybiznes.pl/podcast/diversitytalks-06-joanna-piotrowska/

Podcast #Diversity Talks, odcinek 7

Rozmawiamy z Bożeną Leśniewską, Wiceprezeską ds. Rynku Biznesowego Orange Polska.

Link: https://odpowiedzialnybiznes.pl/podcast/diversitytalks-07-bozena-lesniewska/

Podcast #Diversity Talks, odcinek 8

Gościnią jest Iwona Dudzińska, Dyrektor Zarządzająca Polskiego Oddziału Citi.

Link: https://odpowiedzialnybiznes.pl/podcast/diversitytalks-08-iwona-dudzinska/

Webinar „Aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców w Polsce”

1 marca odbyło się spotkanie Sygnatariuszy Karty Różnorodności, w którym udział wzięła także Janina Owczarek z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji. Ekspertka IOM przybliżyła prawne aspekty związane z zatrudnianiem obcokrajowców w Polsce.

Link do YT: https://www.youtube.com/watch?v=9OQpBeCRTQY

Webinar „Prewencja antydyskryminacyjna w miejscu pracy”

Podczas webinaru ekspertka Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego omówiła sprawdzone i efektywne działania, które pracodawcy krajowi realizują dbając o różnorodne zespoły pracy, jednocześnie niwelując prawdopodobieństwo występowania konfliktów np. na tle narodowym czy religijnym.

Link do YT: https://www.youtube.com/watch?v=7VytBF6nejs


Blok 2 „Inkluzja, osoby LGBT+, wellbeing”

Podcast #Diversity Talks, odcinek 9

W 9. odcinku Diversity Talks rozmawialiśmy z Katarzyną Modlińską, prezeską Fundacji a/typowi – organizacji działającej na rzecz neuroróżnorodności poprzez edukację i dialog społeczny.

Link: https://odpowiedzialnybiznes.pl/podcast/diversitytalks-09-katarzyna-modlinska/


Blok 3 „D&I w miejscu pracy”


Więcej materiałów wkrótce