Karta Różnorodności świętuje 10. urodziny. Inauguracja obchodów 14 lutego o 10:00 [online]

8 lutego 2022

Koordynowana w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu międzynarodowa inicjatywa pod egidą Komisji Europejskiej świętuje w tym roku 10. rocznicę funkcjonowania. Inauguracja obchodów odbędzie się 14 lutego o godz. 10:00 w formie wydarzenia online. Udział wezmą m.in. przedstawiciele_ki Komisji Europejskiej, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracodawców aktywnych w obszarze zarządzania różnorodnością. Jubileusz wspierają Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga, Orange Polska, NatWest Group, Santander Bank Polska, STU ERGO Hestia oraz grono patronów i partnerów merytorycznych.

W Europie funkcjonuje już 26 Kart Różnorodności. Inauguracja polskiej odsłony Karty, stworzonej z inicjatywy firm z francuskim kapitałem oraz organizacji pozarządowych, odbyła się 14 lutego 2012 r.

Dziś w gronie polskich pracodawców, którzy zobowiązali się do wypełniania jej zapisów poprzez m.in. upowszechnianie i promowanie zarządzania różnorodnością, jest już ponad 240 podmiotów. To zarówno duże korporacje, jak i sektor MŚP, mikrofirmy, NGO czy organy administracji.

Początek obchodów 14 lutego o 10:00

Z okazji 10. urodzin Karty Różnorodności, Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz z partnerami przygotowało bogaty program obchodów jubileuszu. Otworzy go zaplanowane na 14 lutego o godz. 10:00 wydarzenie online.

W agendzie spotkania między innymi:

  • przemówienie Heleny Dalli, unijnej komisarz ds. równości
  • wystąpienie prof. Marcina Wiącka, Rzecznika Praw Obywatelskich
  • wykład dr hab. Katarzyny Kłosińskiej, prof. UW, przewodniczącej Rady Języka Polskiego
  • debata z udziałem Anny Kowalik–Mizgalskiej, Dyrektorki CSR, Analiz i Wydarzeń w Orange Polska, Doroty Szostek – Rusteckiej, Prezeski Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga oraz Marzeny Strzelczak, prezeski, dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Transmisja z wydarzenia dostępna będzie na żywo 14 lutego od godz. 10:00 na stronie kartaroznorodnosci.pl oraz profilach Karty Różnorodności na Facebooku i Linkedinie.

– 10 lat funkcjonowania Karty Różnorodności w Polsce pokazało, że pracodawcy w naszym kraju chcą i potrafią zaangażować się w budowanie włączającego rynku pracy. Cieszy nas także rosnące grono Sygnatariuszy Karty. Ich aktywna postawa i chęć współpracy są kluczowe w obliczu wyzwań związanych ze spójnością społeczną i walką z nierównościami. Pracodawcy, którzy już dziś dostrzegają wagę zarządzania różnorodnością, stawiają na zrównoważony rozwój – zarówno w odniesieniu do własnych organizacji, jak i otoczenia biznesowego czy społecznego – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Dziś wraz z partnerami strategicznymi oraz patronami i partnerami merytorycznymi z przyjemnością zapraszamy do świętowania jubileuszu i korzystania z zaplanowanego na cały rok programu obchodów 10-lecia Karty Różnorodności. Wspólnie pokażmy, że łączy nas różnorodność – dodaje Marzena Strzelczak.

Karta Różnorodności świętuje jubileusz przez cały rok

Na program obchodów złożą się debaty z udziałem ekspertów_ek D&I, webinary, podcasty #DiversityTalks oraz badania dotyczące m.in. ról opiekuńczych. Oprócz firm, w obchody zaangażowało się też grono partnerów merytorycznych i patronów honorowych.

  • Orange Polska jest jedną z pierwszych firm, które podpisały Kartę Różnorodności, a do tego zostaliśmy jej opiekunem – i jesteśmy nim nieprzerwanie od 10 lat. Jest to dla nas zobowiązanie i mobilizacja do konkretnych działań – włączenia kwestii różnorodności do naszej strategii CSR, stworzenia Polityki Zarządzania Różnorodnością i wielu innych aktywności, które przekładają się na konkretne rezultaty i sprawiają, że jesteśmy firmą, dla której różnorodność jest wartością i chcemy ją promować także wśród innych – mówi Anna Kowalik – Mizgalska, Dyrektorka CSR, Analiz i Wydarzeń.
    – Różnorodność napędza organizacje, bo zderzanie się różnych perspektyw jest niezwykle inspirujące i twórcze. Otwiera myślenie i pozwala na kształtowanie takiej kultury organizacji, w której każdy czuje się dobrze i nie musi udawać. To także powrót do podstawowych wartości, wśród tych których jest choćby szacunek dla drugiego człowieka. 10 lat Karty Różnorodności przyniosło ogromne zmiany, acz wiele jeszcze przed nami także w kontekście nowych wyzwań społecznych przed jakimi stanęliśmy. Cieszę się zatem, że możemy być częścią tej inicjatywy mówi Dorota Szostek – Rustecka, Prezeska Fundacji Citi handlowy im. Leopolda Kronenberga

Bieżące informacje o obchodach będzie można śledzić na stronie kartaroznorodnosci.pl i w social media Karty Różnorodności: na Facebooku i Linkedinie.

Partnerami strategiczni jubileuszu 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce są: Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga, Orange Polska, NatWest Group, Santander Bank Polska, STU ERGO Hestia.