Klimat to sprawa każdego z nas. Trwa kampania informacyjna #5latSDGs

24 września 2020

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska, Fundacja Veolia Polska, Jeronimo Martins Polska, Siemens,

Kryzys klimatyczny jest jednym z największych wyzwań, przed którymi kiedykolwiek stanęła ludzkość. I jednocześnie pierwszym, który zmusza do globalnej współpracy ponad podziałami. Walczymy bowiem o przetrwanie całych biomów, zdestabilizowanych głównie przez działalność człowieka. Według naukowców, założenia porozumienia paryskiego, mówiącego o osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku, są możliwe do spełnienia. Wymaga to jednak radykalnych zmian – zarówno w polityce, jak i w biznesie. O tym, jak ważne są strategiczne działania w obliczu kryzysu klimatycznego, piszemy w ramach kampanii #5latSDGs, zainicjowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Kampania towarzyszy 8. Targom CSR online, które odbędą się w dniach 5-9 października 2020 r. Główną platformą wiedzy o przebiegu #TargiCSR będzie strona odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR.

Zmiany klimatyczne

– Jest już jasne, że wpływ, jakiego spodziewaliśmy się na poziomie 2 ℃, ujrzymy znacznie wcześniej. Obserwujemy już utratę naturalnych siedlisk i gatunków, malejącą powierzchnię pokrywy lodowej, podnoszenie się poziomu mórz. To wpływa na nasze zdrowie, źródła utrzymania i wzrost gospodarczy. (…) Wiemy jak ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 ℃ i możemy to zrobić, opierając się na sprawdzonych technologiach, takich jak znaczące zwiększenie energii odnawialnej i powstrzymanie wylesiania. Mamy cele, mamy rozwiązania, a różnica między niemożliwym a możliwym leży w rękach politycznych przywódców – mówi dr Stephen Cornelius, główny doradca WWF ds. zmiany klimatu.

Już w XIX wieku naukowcy ostrzegali przed skutkami emisji spalin paliw kopalnych, jednak dopiero w połowie ostatniego stulecia zaobserwowano wzrost średnich temperatur atmosfery na Ziemi. Od 70 lat naukowcy dostarczają kolejnych badań na temat tego zjawiska, jednak coraz częściej możemy te zmiany zaobserwować na co dzień. Wydłużają się okresy bezopadowe, przerywane przez gwałtowne i nawalne opady. Czas zalegania pokrywy śnieżnej skraca się. Zwiększą się średnie temperatury roczne. Dużym zagrożeniem są również coraz częściej występujące porywiste wiatry. 

Teoretycznie zmiany te mają pewne pozytywne skutki – to m.in. wydłużenie okresu wegetacyjnego i sezonu turystycznego czy skrócenie okresu grzewczego. Negatywne skutki zdecydowanie je jednak przewyższają. Zmiany średnich temperatur wpływają na zasięg gatunków. Przymrozki występować będą w mniej korzystnych dla rozwoju roślin okresach.  Spadnie poziom wód gruntowych, przez co coraz trudniejsze będzie pozyskiwanie wód słodkich. To wszystko wpłynie negatywnie na rolnictwo, przemysł, budownictwo i transport oraz doprowadzi do zwiększenia konkurencji o zasoby naturalne, w tym wodę oraz żywność. Dlatego kluczowe jest maksymalne przeciwdziałanie zmianom i wprowadzanie rozwiązań mających na celu przystosowanie się do nich. 

Istotny jest również fakt, jak nieproporcjonalnie efekty zmian klimatycznych dotkną najbiedniejszych krajów i najwrażliwszych grup społecznych. Istnieją sposoby na adaptację do nowych warunków i przekształcenie ich gospodarek ku modelowi opartemu na odnawialnych źródłach energii, jednak nie uda się to bez pomocy państw rozwiniętych. Dlatego ważne jest rozważanie problemu zmian klimatycznych nie tylko w obrębie krajów rozwiniętych, ale również w kontekście pomocy dla krajów rozwijających się.

Na Ziemi ilość zasobów i możliwość pochłaniania zanieczyszczeń jest ograniczona. Gospodarka jednak nieprzerwanie się rozwija, co skutkuje wzrostem zużycia zasobów i emisji zanieczyszczeń. Dopóki nie znajdziemy rozwiązań umożliwiających rozdzielenie wzrostu gospodarczego od konsumpcji energii i zasobów, nie uda nam się osiągnąć neutralności klimatycznej.

Zobacz relację ze spotkania FOB „Neutralność klimatyczna. Realny cel czy utopijna wizja?”

Jeden z pomysłów na ograniczenie wykorzystywania energii, a co za tym idzie, ograniczeniem zanieczyszczeń wdrożyła Grupa Veolia w Polsce (wystawca, organizator panelu 8. Targów CSR online). Wprowadziła odzysk ciepła z procesów przemysłowych na potrzeby ogrzewania miejskiego. Umożliwiło to odzyskanie ciepła emitowanego przez sprężarki w zakładzie. Kompresor, aby wyprodukować sprężone powietrze, generuje ogromne ilości ciepła, z czego strata wynosi około 70-90%. Bez odzyskiwania energii ciepło to ulatuje do atmosfery przez układ chłodzenia i promieniowanie. Do sprężarki doprowadzona jest woda, która odbiera „produkowane” ciepło. Uzyskaną w ten sposób, w systemie odzysku ciepła sprężarki, gorącą wodę można następnie użyć do ogrzewania. 

Realne cele

Aby zapobiec najbardziej drastycznym konsekwencjom zmian klimatycznych, nie możemy przekroczyć progu wzrostu globalnej temperatury o  1,5oC w stosunku do poziomu przedindustrialnego do 2050 roku. Kluczem do sukcesu jest osiągnięcie przez wszystkie kraje neutralności klimatycznej. Najważniejszym krokiem w tym kierunku jest dekarbonizacja – uniezależnienie się od paliw kopalnych, poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji. 

Do tej pory sytuacja nie wyglądała jednak optymistycznie. Od 1990 roku emisja dwutlenku węgla na świecie wzrosła o prawie 50%. W latach 2000-2010 globalna emisja dwutlenku węgla (CO) rosła szybciej niż w każdej z trzech poprzednich dekad. Znaczy to, że nie tylko nie poprawiamy naszej sytuacji, a wręcz pogarszamy ją. Globalne emisje CO2 w 2017 roku wyniosły ponad 36 mld ton, a dokładnie 36,153 mld ton CO₂ – podsumowuje raport Earth System Science Data  przygotowany przez 76 naukowców z 57 instytucji. Polska na tym tle również nie wypada najlepiej. Przyglądając się podziałowi terytorialnemu widzimy, że wyemitowała 326,6 mln ton, co stanowi w skali świata 0,9 proc. CO2. Zajmujemy tym samym 21. miejsce na świecie (w przeliczeniu na jednego mieszkańca 38. miejsce). 

Tym co najbardziej martwi specjalistów jest fakt, że w Polsce poziom emisji rokrocznie wzrasta i bardzo trudne będzie odwrócenie tego trendu. Przedstawia to raport “Energy Revolution: A Global Outlook”, wydany przez brytyjski koncern Drax.  Ze wskaźnikiem wynoszącym ponad 800 g/kWh (emisje CO2 na jednostkę produkowanej energii elektrycznej), Polska znajduje się w światowej czołówce pod względem emisyjności sektora energetycznego. W 2017 roku światowa średnia wynosiła ok. 450 g/kWh, większość państw mieści się w przedziale 300-500 g/kWh. Będąc krajem uzależnionym od energii węglowej, nie jesteśmy w stanie ograniczyć emisji i osiągnąć neutralności.

Aby wykonać krok w dobrą stronę i zbliżyć się do spełnienia założeń porozumienia paryskiego, trzeba rozważyć różne rozwiązania. Jednak badania wskazują, że kluczowe będzie ograniczenie poziomu zużywanej energii do 30-40% obecnego i stworzenie, opartego na ich rzeczywistym potencjale, planu reformacji branży energetycznej opartej na odnawialnych źródłach energii. 

Coraz więcej firm dostrzega korzyści płynące ze zmiany modeli biznesowych na bardziej przyjazne dla środowiska i wykorzystuje więcej rozwiązań mających na celu zmniejszenie szkodliwych emisji.

BNP Paribas Bank Polska S.A. (wystawca, organizator panelu 8. Targów CSR online) we współpracy z wybranymi partnerami z branży fotowoltaicznej wprowadził kredyt ratalny na finansowanie ekologicznych źródeł energii. Oferta skierowana jest do klientów detalicznych i umożliwia sfinansowanie nawet w 100 proc. zakupu systemów: paneli fotowoltaicznych, podgrzewaczy wody, pomp ciepła, rekuperatorów oraz elektrowni przydomowych wiatrowych. 

Siemens (wystawca, organizator panelu 8. Targów CSR online) rozwija z kolei zautomatyzowane systemy magazynowania energii SIESTORAGE, które pozwalają na stabilizację pracy mikrosieci elektroenergetycznych i na lokalne redukcje emisji gazów cieplarnianych.

Źródło: https://wysokienapiecie.pl/wp-content/uploads/2018/12/Energy-Revolution-Global-Outlook-Report-Final-Dec-2018-COP24.bmp

Rola biznesu

Rolą rządów i organizacji międzynarodowych jest tworzenie regulacji wspierających pozytywne zmiany. Rolą konsumentów jest zdobywanie wiedzy na temat wpływu konsumpcji na środowisko i zmiana nawyków, na bardziej proekologiczne. Kluczowa jest również rola biznesu, który odpowiadać musi na potrzeby i żądania obu grup. Współpraca rządów, organizacji, konsumentów i przedsiębiorstw, jest niezwykle znacząca w dążeniu do stworzenia zrównoważonej przyszłości, ponieważ jedynie szeroko zakrojona spójność działań i przyświecających im celów przyniosą rzeczywisty sukces.

Przedsiębiorstwa, poprzez zastosowanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań, nie zyskują jedynie przychylności inwestorów. Są one również niezwykle ważne dla samego biznesu. Udowadniają to dane z “Global Risks Report” opublikowanego przez World Economic Forum, w którym respondenci wskazali zmiany klimatu i problemy środowiskowe jako jednych z pięciu głównych rodzajów ryzyka pod względem wpływu i prawdopodobieństwa. Dlatego też, wnioski z tego raportu skupiają się na zwiększeniu zaangażowania firm w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i uwzględnienie ich w strategiach przedsiębiorstw. Zważywszy na to, że zagrożenia te już się materializują, jest to zdecydowanie słuszny krok. O wnioskach dla biznesu płynących z raportu WEF mówiła na antenie TVN24 BiS Irena Pichola, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu >>.

– Wśród ważnych beneficjentów usług ekosystemów jest także biznes, który może silnie odczuć skutki degradacji środowiska, do której jednocześnie sam się przyczynia. Szacuje się, że ponad połowa światowego PKB, aż 44 bln dolarów, jest zależna od środowiska naturalnego – pisze Izabela Opałczyńska, menedżerka projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w tekście „Dlaczego biznes powinien myśleć strategicznie o naturze?” 

Jednak jednocześnie wg raportu KPMG “The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017” aż 72% firm nie postrzega zmian klimatu jako ryzyka finansowego, a jedynie nieliczne spółki dostarczają swoim inwestorom wymiernych informacji na ten temat. Jest to zdecydowanie kwestia wymagająca poprawy, ponieważ bez wsparcia większości przedsiębiorstw, nie da się osiągnąć założonego celu.

Biznes, dzięki swojej różnorodności, może na wiele sposobów przyczynić się do przeciwdziałaniu negatywnemu wpływowi zmian klimatycznych. M.in. poprzez modyfikację produkcji, korzystanie z energii pochodzącej z OZE, kreowanie innowacyjnych rozwiązań czy konkretne działania np. w zakresie ujawnień kluczowych informacji związanych z oddziaływaniem na klimat.

Zmiany klimatyczne a COVID-19

Od kilku miesięcy temat pandemii koronawirusa nie schodzi z ust mieszkańców całego świata. O COVID-19 mówi się praktycznie w każdym wydaniu najważniejszych serwisów informacyjnych oraz w mediach społecznościowych. Mimo że jest to zdecydowanie najważniejszy problem w tym momencie, niepokojące stało się odwrócenie uwagi od innych palących kwestii. Kryzys wywołany pandemią przyćmił bowiem problem zmian klimatycznych, który przed pandemią był nieustannie na pierwszych stronach gazet.

Wpływ kryzysu związanego z pandemią koronawirusa na realizację Celu 13. nadal pozostaje niejasny. Wiemy jedynie, że nastąpiła krótkoterminowa redukcja globalnej emisji gazów cieplarnianych (głównie przez ograniczenie lotów), ale zwiększono nacisk na ograniczenie ochrony środowiska, nie ma też jasności co do inwestycji środowiskowych. Spadły również ceny energii (to głównie obniżka cen ropy), co może zniechęcić do wykorzystywania OZE. 

Pandemia COVID-19 doprowadziła do największego światowego wstrząsu ekonomicznego od lat trzydziestych XX wieku. W 2020 przewidziane jest zmniejszenie się globalnej gospodarki o 6% w stosunku do ubiegłego roku. Ma to również ogromny wpływ na sektor energetyczny, którego inwestycje w 2020 roku mają się zmniejszyć łącznie o 20% w stosunku do 2019 roku. Globalne zużycie energii zmniejszyło się o 6%. Rządy na całym świecie szybko i stanowczo zareagowały na kryzys wywołany pandemią. Jedną z branż, która zdecydowanie potrzebuje wsparcia jest energetyka. Jest jednak wiele sposobów na to, jak branża energetyczna może zostać odbudowana.

IEA stworzyło szczegółowy Plan Zrównoważonej Odbudowy (“Sustainable Recovery Plan”) opisujący sposób na pobudzenie gospodarki po kryzysie spowodowanym pandemią. Obejmuje on sześć kluczowych sektorów: elektryczny, transportu, przemysłu, budownictwa, paliw i sektor technologii niskowęglowych. Koncentruje się na opłacalnych środkach, które można wdrożyć między 2021 a 2023 rokiem, aby ożywić gospodarkę przy jednoczesnym dążeniu do dekarbonizacji. Jego autorzy wskazują  koronakryzys jako okazję do stworzenia przestrzeni dla inwestycji, które przyczynią się do osiągnięcia neutralności klimatycznej. 

Jaka będzie odpowiedź biznesu i rządu na apel IEA? Tego dowiemy się w najbliższych miesiącach. Ich reakcja będzie miała wielkie znaczenie nie tylko dla gospodarki, ale będzie również warunkować o dalszych inwestycjach w kluczowych dla zrównoważonego rozwoju sektorach.

Kryzys klimatyczny wpłynie na życie wszystkich ludzi. Oczywiście nie wszystkich jednakowo. Obecna jest ewenementem w historii ludzkości. Zmiany klimatyczne odczuwalne są na całym globie. Wszystkie kraje muszą współpracować, aby osiągnąć zamierzony cel, ponieważ nikt nie jest w stanie w pojedynkę zapobiec  negatywnym skutkom tego kryzysu.  Po raz pierwszy ludzie na całym świecie muszą walczyć w imię wspólnej dobrej sprawy, zapomnieć o podziale na swoich oraz obcych i dążyć do osiągnięcia jednego celu. Ziemię mamy bowiem tylko jedną.

Przebieg kampanii #5latSDGs

Kampania rozpoczęła się w połowie stycznia i potrwa do października. Poszczególne tygodnie zostaną poświęcone wybranym Celom Zrównoważonego Rozwoju. Zaprezentowane będą wyzwania zdefiniowane w celach, a także pokazane wybrane aktywności firm i organizacji, które wniosły pozytywny wkład w realizację zobowiązań Agendy 2030 w ciągu ostatnich 5 lat.

8. Targi CSR jako platforma wymiany wiedzy i doświadczenia, stały się kluczowym momentem kampanii, a także okazją do jej zainicjowania. Kampania informacyjna towarzyszy działaniom komunikacyjnym do wydarzenia. Ważną rolę w prezentacji osiągnięć i działań na polu SDGs będą odgrywać wystawcy 8. Targów CSR. W sposób naturalny ze względu na aktywną obecność na wydarzeniu śledzący kampanię, będą mogli bezpośrednio dowiedzieć się więcej na temat aktywności firm i organizacji w zakresie SDGs. Strona kampanii: odpowiedzialnybiznes.pl/TargiCSR/5latSDGs.

Targi CSR

8. Targi CSR online odbędą się w dniach 5-9 października 2020 roku. Główną platformą wiedzy o przebiegu wydarzenia będzie strona odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR. Część wystawowa zostanie zaprezentowana na platformie WebEXPO, natomiast profile wystawców udostępnione zostaną na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/wystawcy/. Jak co edycję wydarzeniu towarzyszyć będzie część konferencyjna. Będzie transmitowana poprzez stronę odpowiedzialnybiznes.pl, profil Facebook, kanał YouTube. Część konferencyjna dotyczyć będzie środowiska naturalnego i jego ochrony. Networking będzie rozwijany na platformie Remo.co, umożliwiając w jednym czasie spotkanie i rozmowę uczestnikom Targów.

Dowiedz się więcej:

Strona internetowa >>

Rejestracja wystawców >>

Organizacja debat i paneli >>

Informacje o 8. Targach CSR na Facebooku >>

Newsletter Targów CSR >>

Hasztag wydarzenia: #TargiCSR

Organizacje i media wspierające wydarzenie (potwierdzeni)

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner główny: Jeronimo Martins Polska

Partnerzy: ERGO Hestia, Siemens, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności

Patronat honorowy: CSR Europe, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezydent m.st. Warszawy, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Partner medialny: Rzeczpospolita

Patroni instytucjonalni: Business Centre Club, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Federacja Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo Fair Play, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Patroni medialni: Polityka, Clear Channel Poland, Instytut Monitorowania Mediów (IMM), My Company Polska, Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR, CR Navigator, Teraz Środowisko, kampaniespoleczne.pl, ngo.pl, PulsHR.pl, PRoto.pl