Odzysk ciepła z procesów przemysłowych na potrzeby ogrzewania miejskiego

Metryka praktyki

Firma: Grupa Veolia,
Branża: Energetyka, Recykling,
Obszar tematyczny:
Kategoria: Gospodarka w obiegu zamkniętym
Dokument źródłowy: Raport 2019

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Veolia Energia Poznań będąca częścią Grupy Veolia w Polsce razem z Odlewnią Volkswagen Poznań wdrożyła jeden z pierwszych w Europie Środkowo-Wschodniej odzysk ciepła z procesów przemysłowych na potrzeby ogrzewania miejskiego. Rozwiązanie to pozwoliło odzyskać ciepło emitowane przez sprężarki w zakładzie.

Kompresor aby wyprodukować sprężone powietrze generuje ogromne ilości ciepła, z czego strata wynosi około 70-90%. Bez odzyskiwania energii ciepło to ulatuje do atmosfery przez układ chłodzenia i promieniowanie. Do sprężarki doprowadzona jest woda, która odbiera „produkowane” ciepło. Uzyskaną w ten sposób, w systemie odzysku ciepła sprężarki, gorącą wodę można następnie użyć do ogrzewania.

Dzięki odzyskowi ciepła ze sprężarek i wykorzystaniu go w sieci ciepłowniczej osiągane są roczne oszczędności 17 mln litrów wody oraz blisko 40 000 GJ energii, co oznacza ponad 2000 ton mniej spalonego węgla, oraz zmniejszenie lokalnej emisji CO2 o ponad 3000 ton. Ciepło odzyskane ze sprężarek trafia do 30 położonych nieopodal budynków w tym do szpitala.