Sustainable Recovery. World Energy Outlook Special Report

Sustainable Recovery. World Energy Outlook Special Report

Ukazał się raport  ,,Sustainable Recovery. World Energy Outlook Special Report” przygotowany przez IEA, na temat planów odbudowy infrastruktury gospodarczej i energetycznej w nadchodzącym dziesięcioleciu. 

Odkąd zaczęła się ujawniać skala kryzysu gospodarczego, IEA kierowała apele do rządów, aby ożywienie gospodarcze było jak najbardziej trwałe i odporne. Oznacza to natychmiastowe zajęcie się podstawowymi problemami globalnej recesji i rosnącego bezrobocia – i zrobienie tego w sposób, który uwzględnia również kluczowe wyzwanie, jakim jest budowa czystszych i bezpieczniejszych systemów energetycznych.

Plan trwałej odbudowy przedstawiony w niniejszym raporcie pokazuje, że rządy mają dziś wyjątkową okazję do pobudzenia wzrostu gospodarczego, stworzenia milionów nowych miejsc pracy i obniżenia strukturalnego spadku globalnej emisji gazów cieplarnianych.

Raport powstał we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Pobierz Raport >>

źródło: wstęp do Raportu Sustainable Recovery. World Energy Outlook Special Report