Finansowanie ekologicznych źródeł energii

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoprodukty
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest wyzwaniem globalnym. Bank Bank BGŻ BNP Paribas jako istotny podmiot w systemie gospodarczym, podejmuje wyzwanie w ramach celu strategicznego CSR i aktywnie realizuje działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. Wspierając klientów w przechodzeniu na odnawialne źródła energii, przyczynia się do wzrostu świadomości ekologicznej Polaków.

Bank we współpracy z wybranymi partnerami z branży fotowoltaicznej wprowadził kredyt ratalny na finansowanie ekologicznych źródeł energii. Oferta skierowana jest do klientów detalicznych i umożliwia sfinansowanie nawet w 100 proc. zakupu systemów:

  • paneli fotowoltaicznych,
  • podgrzewaczy wody,
  • pomp ciepła, rekuperatorów
  • elektrowni przydomowych wiatrowych.

W ramach pakietu Bank BGŻ BNP Paribas oferuje klientom dwa modele finansowania, kredyt dostępny do 84  lub do 120 miesięcy. Maksymalna kwota, którą może uzyskać kredytobiorca na instalacje fotowoltaiczne wynosi 60 000 zł. Klient, który ubiega się o kredyt na sfinansowanie ekologicznych źródeł energii musi dołączyć do wniosku kredytowego: umowę, kosztorys lub projekt instalacyjny z wymienionymi kosztami jako uzasadnienie wysokości wnioskowanego kredytu.

W 2017 roku nawiązano współpracę z czterema partnerami oraz sfinansowano kredyty na łączną kwotę około 1,85 mln PLN, dla których średnia wartość wynosiła 25,5 tys. PLN i 83 miesiące rat.

Wspieranie klientów Banku, w przechodzeniu na odnawialne źródła energii, przyczynia się do budowania świadomości ekologicznej oraz wzrostu zainteresowania Polaków instalacjami fotowoltaicznymi. Bank BGŻ BNP Paribas planuje kontynuować ofertę kredytową oraz nawiązywać współpracę z kolejnymi partnerami z branży fotowoltaicznej o zasięgu ogólnopolskim, jak również sprzedawcami działającymi lokalnie. Bank planuje także rozwój kolejnych produktów i usług, które pozwolą wspierać klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Więcej informacji: