Wszystkie materiały (61 materiałów)

Zarządzanie różnorodnością

Monitoring diversity report

Monitoring diversity report

Publikacje i badania CSREuropean network against racism

Raport „Monitoring diversity” autorstwa European Network Against Racism jest drugim raportem Grupy Eksperckiej ds. promowania równości w zatrudnieniu. Raport prezentuje wnioski ze spotkania interesariuszy, które odbyło się 10 grudnia 2010 r. w Brukseli.

czytaj więcej