Cashless.pl z 3. edycją rankingu rankingu instytucji finansowych przyjaznym osobom LGBT+

Cashless.pl z 3. edycją rankingu rankingu instytucji finansowych przyjaznym osobom LGBT+

Już po raz trzeci redakcja cashless.pl opublikowała „Ranking instytucji finansowych dbających o równość zawodową i społeczną osób LGBT+” w ramach projektu „Cashless dla równości”. Wśród wyróżnionych podmiotów znalazły się: BNP Paribas, Santander, mBank, ING Bank Śląski, Allegro, Credit Agricole. Do wypowiedzi w publikacji zaproszono Marzenę Strzelczak, dyrektorkę generalną Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Patronat merytoryczny nad rankingiem sprawuje Karta Różnorodności.  

Wyniki ankiet pokazują, że pracodawcom najłatwiej jest spełnić kryteria dotyczące równych zasad korzystania z dodatkowych świadczeń zdrowotnych, ubezpieczeniowych i socjalnych. W tym przypadku pozytywnie na pytanie o takie samo traktowanie partnerek i partnerów pracowników niezależnie od ich płci odpowiedziało ponad 90 proc. firm. Natomiast ankietowanym najtrudniej jest zdobyć 5 pkt. przyznawanych za działania marketingowe i reklamowe odnoszące się wprost do grupy LGBT+.

Co cieszy, wszystkie podmioty uczestniczące w rankingu prowadzą w firmach szkolenia antydyskryminacyjne z uwzględnieniem wątku tożsamości płciowej i orientacji seksualnej. Tak jest w przypadku pracowników. Niestety tylko w 78,6 proc. firm podobne szkolenia przechodzą także ich przełożeni.

Analiza pięciu wymiarów rankingu pokazuje wzrost w każdym z ocenianych obszarów. Z pewnością to efekt strategii, polityk i procedur organizacji uczestniczących w badaniu. Niemniej jednak, możliwość przyjrzenia się, jak nasza firma wypada na tle branży, jest zawsze dodatkowym czynnikiem sprzyjającym doskonaleniu. Potwierdza to zdecydowany wzrost liczby tych podmiotów, które w tegorocznym zestawieniu uzyskały maksymalną liczbę 100 punktów. O ile w 2021 roku nie było ani jednej takiej organizacji, a w ubiegłym roku tylko Bank BNP Paribas cieszył się taką pozycją, to w tym roku dzieli ją już z czterema innymi pracodawcami. Wśród nich są tacy, którzy pojawili się w rankingu po raz pierwszy, ale są też i ci uczestniczący w badaniu od początku jego istnienia. Co ciekawe, czasem wypełnienie warunków dzielących ich od uzyskania pełnych 100 procent okazuje się nie lada wyzwaniem. Jak wykazuje analiza wyników wszystkich edycji badania, obszarem najtrudniejszym do wypełnienia jest marketing/reklama wyraźnie odnoszące się do grupy LGBT+. W tegorocznym rankingu
są bardzo wysoko punktowane organizacje, które, niezmiennie od trzech lat, właśnie z uwagi na ten aspekt nie mogły osiągnąć maksimum punktów. Jak więc widać, wprowadzenie tematów „tęczowych” do komunikacji marketingowej, kierowanej do klientów_ek firmy, jest nadal wyzwaniem, nawet dla międzynarodowych korporacji. Czy wynika to z obaw przed odrzuceniem tego podejścia przez część klientów_ek oraz unikania działań potencjalnie polaryzujących? Na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Niemniej jasne jest, że pokazanie solidarności z osobami LGBT+, zapewnienie im widoczności w komunikacji z klient_kami, jest niezbędnym elementem aktywizmu korporacyjnego. I uzyskania pełnych 100 procent w rankingu Cashless – podsumowuje wyniki w słowie wstępnym do raportu Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce.

Podobnie jak w ubiegłym roku, punkty można było uzyskać m.in. za:

  • dodatkowe świadczenia zdrowotne, ubezpieczeniowe i socjalne osiągalne dla pracowników i ich partnerek lub partnerów na równych prawach bez względu na to, jakiej są płci,
  • dobre praktyki, jakie firma podejmuje w procesie rekrutacji i szkoleń pracowników,
  • grupy pracownicze LGBT+ z budżetem na realizację ich celów,
  • wsparcie organizacji walczących z dyskryminacją.

Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania punktów znajdują się w raporcie.

Pobierz „Ranking instytucji finansowych dbających o równość zawodową i społeczną osób LGBT+”

Pliki do pobrania:

ranking-lgbt