WORLD REFUGEE DAY. Global attitudes towards refugees

WORLD REFUGEE DAY. Global attitudes towards refugees

Raport przygotowany z okazji Światowego Dnia Uchodźcy zawiera wyniki badania Ipsos przeprowadzonego na grupie ponad 20 000 dorosłych z 29 krajów. Uświadamia skalę problemów uchodźców, a zwiększając świadomość przyczynia się do większego wsparcia dla danej grupy społecznej.

W ciągu ostatniej dekady liczba przymusowo przesiedlonych osób wzrosła ponad dwukrotnie, a pod koniec 2022 r. wyniosła rekordowe 108,4 mln. To wzrost o 19,1 mln w porównaniu z rokiem wcześniejszym, który zdaniem UNHCR jest największy w historii. Liczba uchodźców nadal rośnie, a z szacunków organizacji wynika, że na całym świecie takich osób jest ok. 110 milionów (stan na maj 2023).

Narastające skutki kryzysu klimatycznego, nasilające się konflikty, koszty życia i niepokojące prognozy gospodarcze zaostrzają istniejące kryzysy związane z wysiedleniami. Skala zjawiska wciąż rośnie, dlatego ważne jest zrozumienie postaw i zachowań społeczności przyjmujących.

Niektóre wnioski z raportu

  • opinia publiczna popiera pobyt uchodźców (80%), którzy obecnie przebywają w ich kraj, zdania są jednak podzielone (1:1) w kwestii przyjmowania kolejnych osób
  • 1/3 osób zaangażowała się w pomoc uchodźcom na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy
  • pandemia sprawiła, że społeczności bardziej niepokoiły się o swoje granice, a po wybuchu wojny w Ukrainie postawy wobec osób z zewnątrz uległy pozytywnym zmianom

Więcej dowiesz się z raportu dostępnego poniżej.

Pełen raport dostępny tutaj>>