Artykuły eksperckie

5 kwietnia 2013

Corporate Responsibility in Europe: Government Involvement in Sector-specific Initiatives

Książka ta opisuje przykłady inicjatyw promujących CSR podejmowane przez różne instytucje publiczne, między innymi ministerstwa czy organizacje pozarządowe z ośmiu krajów europejskich, w tym z Polski.

1 marca 2013

Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych

Opisana w publikacji „Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych” metoda HIP (Human Impact + Profit; efekt ludzki + zysk) jest fundamentem nowego sposobu inwestowania, który zakłada dążenie do pomnażania zysków na drodze budowy lepszego świata.

4 lutego 2013

„Global Risks 2013” – raport Światowego Forum Ekonomicznego

W tym roku Światowe Forum Ekonomiczne odbywało się w dniach 23-27 stycznia. Dominowała problematyka wzmocnienia odporności państw na globalne zagrożenia. Ogólnoświatowe ryzyka zostały zaprezentowane w ósmej edycji raportu „Global Risks 2013”.

26 listopada 2012

Zrównoważona energia – bez pary w gwizdek

Fundacja Ekorozwoju wydała polską wersję książki prof. Davida JC MacKaya pt. „Zrównoważona energia – bez pary w gwizdek”. Książka odpowiada na pytania czy możliwe jest zbudowanie trwałego i zrównoważonego systemu energetycznego i jak się do tego zabrać. Książka dostępna jest w wersji online.

22 listopada 2012

Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu

Książka pt. „Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu” autorstwa dr Magdaleny Krukowskiej dotyczy mierzenia społecznej odpowiedzialności biznesu, zawiera też wyniki badań empirycznych.

Typ artykułu

Obszar tematyczny