Artykuł ekspercki

Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu

1 czerwca 2011

Publikacja „Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu” powstała w ramach projektu Odpowiedzialna Uczelnia. Jak pisze we wstępie Mirosław Grewiński „W kontekście tradycji i rozwoju polityki społecznej nasuwają się różnorodne trudności jak traktować społecznie odpowiedzialny biznes i w jaki sposób może się on przyczyniać do rozwiązywania licznych kwestii społecznych na poziomie lokalnym, regionalnym, czy ogólnokrajowym”

„Podstawowe pytanie i dylemat w kontekście także tej publikacji jest taki – czy społecznie odpowiedzialny biznes można w ogóle traktować jako element polityki społecznej, utożsamianej najczęściej z działalnością publicznych instytucji, a nie z nieregularnymi inicjatywami społecznymi, oferowanymi okazjonalnie przez podmioty komercyjne, czy szerzej pozarządowe. Polityka społeczna przez wielu, w dalszym ciągu traktowana jest jako przedmiot działań państwa i sektora publicznego.” – pisze Mirosław Grewiński we wstępie.

W książce znajdują się następujące artykuły:

 1. O związkach polityki społecznej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu – Mirosław Grewiński
 2. Współpraca biznesu z jednostkami samorządu terytorialnego a realizacja polityki społecznej – Anna Cygan
 3. CSR – wspólna przestrzeń dla biznesu i organizacji pozarządowych – Marta Karwacka
 4. Społeczna odpowiedzialność a biznes – Jacek Dymowski
 5. CSR a człowiek jako jednostka – Sylwia Lewandowska-Akhveldiani
 6. CSR a równość płci – Ewa Rutkowska
 7. CSR a Kapitał Społeczny – perspektywa wewnętrzna firmy – Marta Pokutycka-Mądrala
 8. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu a zdrowie – Anna Daria Nowicka
 9. CSR a wartość klienta – Łukasz Makuch
 10. Społeczna odpowiedzialność biznesu i innowacje – Natalia Ćwik
 11. Metody pomiaru CSR – Martyna Wronka

Autorzy