Artykuł ekspercki

Przedsiębiorstwo społeczne. Kapitalizm dla ludzi

10 marca 2011

Przedsiębiorstwo społeczne to nowy wymiar kapitalizmu. Nowatorska koncepcja Muhammada Yunusa ewoluowała od czasu uruchomienia działalności mikrokredytowej w Bangladeszu w 1976 roku. Noblista z sukcesem połączył siłę dążenia do osiągania zysku finansowego z realizacją potrzeb społecznych. Nowy rodzaj działalności gospodarczej wypełnia lukę na współczesnym wolnym rynku.

Przedsiębiorstwo społeczne działa na zasadach rynkowych i dąży do samofinansowania się. Przyczyniając się do rozwoju gospodarczego, jednocześnie realizuje określony cel społeczny – wytwarza dobra i usługi, które podnoszą jakość życia ludzi ubogich i wykluczonych. Przedsiębiorstwo społeczne działa, wykorzystując wartości humanitarne ważne dla każdego człowieka, a pomijane w konwencjonalnych spółkach działających dla zysku. Inwestujący w przedsiębiorstwo społeczne otrzymują zwrot wniesionego wkładu kapitałowego, ale nie osiągają zysku. Osiągany zysk pozostaje w spółce, zapewniając jej możliwości dalszego rozwoju.

Muhammad Yunus podjął współpracę na zasadach przedsiębiorstwa społecznego ze światowymi koncernami – BASF, Intel, Danone, Veolia, Adidas. Liczba wspólnych przedsięwzięć realizowanych na całym świecie stale się rozrasta. Największym przedsiębiorstwem społecznym jest obecnie Grameen Bank w Bangladeszu.

Książka „Przedsiębiorstwo społeczne. Kapitalizm dla ludzi” opisuje historię tej koncepcji oraz drogę, jaką podążały spółki z rodziny Grameen w swojej ewolucji. Muhammad Yunus pokazuje, jak przedsiębiorstwo społeczne może odmienić los ludzi, udziela praktycznych wskazówek osobom zainteresowanym podjęciem takich przedsięwzięć, wyjaśnia, jak powinny zmienić się zasady publicznej pomocy społecznej oraz korporacyjne zasady działania w ramach „społecznej odpowiedzialności biznesu”.

Książka została opatrzona Przedmową do wydania polskiego, której autorem jest prof. dr hab. Jerzy Hausner, Członek Rady Polityki Pieniężnej, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autor około 300 publikacji z zakresu ekonomii politycznej oraz zarządzania publicznego. Profesor Hausner od połowy lat 90. pełnił szereg ważnych funkcji państwowych i rządowych, m.in. funkcję ministra pracy i polityki społecznej. W 1997 roku był pełnomocnikiem rządu ds. reformy zabezpieczenia społecznego. Był autorem planu naprawy finansów publicznych w 2004 roku.

Autorzy