Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Raportowanie społeczne

Raportowanie społeczne to ujawnianie danych pozafinansowych, czyli kwestii z obszaru środowiskowego, społecznego oraz ładu korporacyjnego, określanych jako dane ESG (od angielskich słów: E – environment; S – social; G – governance). Wynika z postulatu jawności i transparentności działań organizacji. Raport społeczny przedstawia skondensowany obraz zarządzania i publikuje wyniki odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej. Powinien zatem definiować okres sprawozdawczy, zawierać oświadczenia dotyczące polityk, celów i strategii oraz przegląd podstawowych wyników, pozwalając na porównanie ich w kolejnych latach.

Raportowanie w zakresie CSR przeszło znaczącą ewolucję, od początków raportowania w latach 70. koncentrujących się na kwestiach środowiska zdrowia i bezpieczeństwa pracy i będących jedynie dodatkiem do klasycznego raportu rocznego. Współcześnie mamy do czynienia także z raportowaniem zintegrowanym, które łączy wyniki finansowe z raportowaniem danych pozafinansowych.

Przykładowe normy, na podstawie których organizacje raportują dane pozafinansowe:

Dowiedz się więcej o raportowaniu społecznym z publikacji „Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego”

 

    Hasła encyklopedii na tę literę