Encyklopedia CSR

Encyklopedia CSR to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie CSR jako dziedziny.

AA1000

AA1000 – jeden ze standardów społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), wypracowany w 1999 roku przez Instytut na rzecz Społecznej i Etycznej Odpowiedzialności (Institute of Social and Ethical AccountAbility), włączający kwestie społeczne i etyczne do zarządzania strategicznego organizacji i jej działalności.

Standard uwzględnia 5 głównych etapów:
1.    Planowanie – organizacja przystępuje do procesu
2.    Określenie zasad odpowiedzialności
3.    Przeprowadzenie audytu i przygotowanie raportu
4.    Wdrażanie – wzmocnienie procesu
5.    Współdziałanie z interesariuszami – grupami związanymi z organizacją (klienci, dostawcy itp.)

AA1000 może być zastosowany:
- Do analizy strategicznej spółek i wszelkich organizacji
- Do zewnętrznej oceny przedsiębiorstwa w zakresie społecznej i etycznej odpowiedzialności
- W procesie samodoskonalenia się organizacji

Korzyści z przyjęcia standardu:
-    Doskonalenie własnej działalności organizacji
-    Poprawa wyników finansowych
-    Poprawa długoterminowej wartości organizacji dla akcjonariuszy
-    Zaspokojenie złożonych oczekiwań inwestorów na informacje
-    Możliwość pozyskania wysokiej klasy pracowników
-    Wzmocnienie współpracy z interesariuszami, pozwalające między innymi     na przewidywanie konfliktów i przeciwdziałanie im oraz na budowanie zaufania do organizacji.

Więcej informacji:
www.accountability.org.uk
B. Rok, Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes – programy, strategie, standardy, Warszawa 2001, s. 237-240.

A