Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

AA1000

AA1000 – jeden ze standardów społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), wypracowany w 1999 roku przez Instytut na rzecz Społecznej i Etycznej Odpowiedzialności (Institute of Social and Ethical AccountAbility), włączający kwestie społeczne i etyczne do zarządzania strategicznego organizacji i jej działalności.

Standard uwzględnia 5 głównych etapów:

 1. Planowanie – organizacja przystępuje do procesu
 2. Określenie zasad odpowiedzialności
 3. Przeprowadzenie audytu i przygotowanie raportu
 4. Wdrażanie – wzmocnienie procesu
 5. Współdziałanie z interesariuszami – grupami związanymi z organizacją (klienci, dostawcy itp.)

AA1000 może być zastosowany:

 • Do analizy strategicznej spółek i wszelkich organizacji
 • Do zewnętrznej oceny przedsiębiorstwa w zakresie społecznej i etycznej odpowiedzialności
 • W procesie samodoskonalenia się organizacji

Korzyści z przyjęcia standardu:

 • Doskonalenie własnej działalności organizacji
 • Poprawa wyników finansowych
 • Poprawa długoterminowej wartości organizacji dla akcjonariuszy
 • Zaspokojenie złożonych oczekiwań inwestorów na informacje
 • Możliwość pozyskania wysokiej klasy pracowników
 • Wzmocnienie współpracy z interesariuszami, pozwalające między innymi     na przewidywanie konfliktów i przeciwdziałanie im oraz na budowanie zaufania do organizacji.

Więcej informacji:

www.accountability.org

B. Rok, Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes – programy, strategie, standardy, Warszawa 2001, s. 237-240.

  Hasła encyklopedii na tę literę